ผู้ที่อ้างป้องกัน หากพ้นจากภยันตรายแล้ว ยังโต้ตอบกลับผู้ประทุษร้าย ไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสมัครใจเข้าวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้|ผู้ที่อ้างป้องกัน หากพ้นจากภยันตรายแล้ว ยังโต้ตอบกลับผู้ประทุษร้าย ไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสมัครใจเข้าวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้

ผู้ที่อ้างป้องกัน หากพ้นจากภยันตรายแล้ว ยังโต้ตอบกลับผู้ประทุษร้าย ไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสมัครใจเข้าวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ที่อ้างป้องกัน หากพ้นจากภยันตรายแล้ว ยังโต้ตอบกลับผู้ประทุษร้าย ไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสมัครใจเข้าวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 10271/2555

บทความวันที่ 16 ธ.ค. 2565, 15:05

มีผู้อ่านทั้งหมด 346 ครั้ง


ผู้ที่อ้างป้องกัน หากพ้นจากภยันตรายแล้ว ยังโต้ตอบกลับผู้ประทุษร้าย ไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสมัครใจเข้าวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 10271/2555
    เมื่อผู้ตายถือท่อนเหล็กไล่ตีจำเลยมาถึงหน้าจำเลย จำเลยหนีเข้าไปในห้องและปิดประตูไว้ได้ ผู้ตายจึงใช้มือเคาะประตูอย่างแรงอันเป็นทำนองท้าทายชวนวิวาท ดังนั้น เมื่อจำเลยปิดประตูห้องไว้ได้แล้วและข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ตายจะพังประตูห้องจำเลยเข้ามา หากจำเลยไม่สมัครใจที่จะวิวาทหรือต่อสู้กับผู้ตายจำเลยก็ชอบที่จะไม่ตอบโต้หรือเปิดประตูห้องอีก แต่จำเลยกลับพูดว่า ถ้าเปิดประตูจะแทงนะแล้วจำเลยได้เปิดประตูห้องพร้อมถืออาวุธมีดด้วย แสดงว่าจำเลยสมัครใจเข้าวิวาทและต่อสู้กับผู้ตายและเข้าสู่ภัยโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ การที่จำเลยแทงผู้ตายจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
    มาตรา 68
ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด
    มาตรา 69  ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้

#ทนายคลายทุกข์ #ป้องกัน #สมัครใจวิวาท #ภยันตราย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก