ทำสัญญาขายฝาก โดยที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะ|ทำสัญญาขายฝาก โดยที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะ

ทำสัญญาขายฝาก โดยที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทำสัญญาขายฝาก โดยที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาที่ 1423/2565

บทความวันที่ 13 ธ.ค. 2565, 14:30

มีผู้อ่านทั้งหมด 170 ครั้ง


ทำสัญญาขายฝาก โดยที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นนิติกรรมอำพราง สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะ
คำพิพากษาที่ 1423/2565

     โจทก์และจำเลยที่ 1 มีเจตนาตรงกันให้ใช้ทรัพย์พิพาทเป็นหลักประกันหนี้กู้ยืมเงินที่จำเลยที่ 2 มีต่อโจทก์ สัญญาขายฝากมิได้เกิดจากเจตนาแท้จริงของโจทก์และจำเลยที่ 1 และเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้ยืมเงิน ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 155 วรรคหนึ่ง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองและต้องเพิกถอนการจดทะเบียนขายฝากที่เป็นโมฆะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกที่สุจริต
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 155
การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้
    ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ
#ทนายคลายทุกข์ #นิติกรรมอำพราง #ขายฝาก
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก