ซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์ สั่งซื้อโดยบอกแค่เลขท้าย หากถูกรางวัลใหญ่ อาจเสียสิทธิในลอตเตอรี่ที่สั่งซื้อ |ซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์ สั่งซื้อโดยบอกแค่เลขท้าย หากถูกรางวัลใหญ่ อาจเสียสิทธิในลอตเตอรี่ที่สั่งซื้อ 

ซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์ สั่งซื้อโดยบอกแค่เลขท้าย หากถูกรางวัลใหญ่ อาจเสียสิทธิในลอตเตอรี่ที่สั่งซื้อ 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์ สั่งซื้อโดยบอกแค่เลขท้าย หากถูกรางวัลใหญ่ อาจเสียสิทธิในลอตเตอรี่ที่สั่งซื้อ 

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 205/2565

บทความวันที่ 13 ธ.ค. 2565, 14:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง


ซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์ สั่งซื้อโดยบอกแค่เลขท้าย หากถูกรางวัลใหญ่ อาจเสียสิทธิในลอตเตอรี่ที่สั่งซื้อ 
คำพิพากษาฎีกาที่ 205/2565
    สลากกินแบ่งรัฐบาลมีหมายเลขหกหลักเป็นเกณฑ์ชี้ขาดในการถูกรางวัลสำคัญ การขายสลากเป็นชุดประกอบด้วยหมายเลขหกหลักตรงกันหลายฉบับมักจะขายเกินราคาที่ระบุไว้หน้าสลาก คำเสนอในการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นชุดอย่างน้อยจะต้องปรากฏหมายเลขหกหลักและราคาที่จะซื้อขายอยู่ด้วย การที่โจทก์สั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 66 จาก ร. ตามสำเนาแอปพลิเคชั่นไลน์ ไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะถือว่าเป็นคำเสนอได้ คงเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ของโจทก์ให้ ร. ทราบว่าต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 66 เพื่อให้ ร. หาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีหมายเลขดังกล่าวมาเสนอขายโจทก์ การที่ ร. ได้คัดเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับอื่นเพื่อเตรียมไว้ขายให้โจทก์ ไม่ทำให้เกิดสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างโจทก์กับ ร. อันจะทำให้กรรมสิทธิ์ในสสากกินแบ่งรัฐบาลตกเป็นของโจทก์ โจทก์ไม่ใช่เจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่จำเลยนำไปรับรางวัลโดยซื้อมาจาก ร.  โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 354
คำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้
มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน
#ทนายคลายทุกข์ #ซื้อขาย #หวย #ลอตเตอรี่
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก