ย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ มิฉะนั้นไม่มาศาลศาลยกฟ้องได้ทันที ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่|ย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ มิฉะนั้นไม่มาศาลศาลยกฟ้องได้ทันที ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ มิฉะนั้นไม่มาศาลศาลยกฟ้องได้ทันที ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ มิฉะนั้นไม่มาศาลศาลยกฟ้องได้ทันที ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2565

บทความวันที่ 28 ต.ค. 2565, 09:38

มีผู้อ่านทั้งหมด 634 ครั้ง


ย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ มิฉะนั้นไม่มาศาลศาลยกฟ้องได้ทันที ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2565

              การส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องให้โจทก์โดยวิธีปิดหมายเป็นการส่งตามภูมิลำเนาของโจทก์ตามที่ระบุในฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ย้ายภูมิลำเนาของโจทก์ไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ได้แจ้งเรื่องการย้ายภูมิลำเนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ศาลทราบ ถือว่าเป็นความผิดของโจทก์เอง ไม่มีผลทำให้การส่งหมายเสียไป  เมื่อโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง  โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี  ศาลชั้นต้นชอบที่จะพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องใหม่

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์  #ไต่สวนมูลฟ้อง #ย้ายภูมิลำเนา

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก