ความผิด พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ตร. ดำเนินคดีได้เลย |ความผิด พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ตร. ดำเนินคดีได้เลย 

ความผิด พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ตร. ดำเนินคดีได้เลย 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิด พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ตร. ดำเนินคดีได้เลย 

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2411/2563 

บทความวันที่ 9 ก.ย. 2565, 14:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 606 ครั้ง


ความผิด พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ตร. ดำเนินคดีได้เลย 
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2411/2563 
            ความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเป็นคดีอาญาแผ่นดิน มิใช่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวที่ห้ามพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน เว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 121 วรรคสอง เมื่อมีความผิดอาญาแผ่นดินเกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ต้องสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพื่อเอาความผิดแก่ผู้กระทำผิดอาญาทั้งปวงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 17 มาตรา 18 ประกอบมาตรา 121 วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษผู้กระทำผิดหรือไม่ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงเป็นการกระทำโดยชอบ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง
         จะรอการลงโทษได้ต่อเมื่อ ผู้กระทำผิดไม่เคยติดคุก หรือติดคุกในความผิดประมาทหรือลหุโทษ หรือติดคุกไม่เกินหกเดือน หรือพ้นโทษมาเกินห้าปีแล้วทำผิดประมาทหรือลหุโทษ
          ป.อ. มาตรา 56 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ศาลจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษได้ต่อเมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือเคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือเคยเคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปีแล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ คดีนี้ปรากฏจากรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยและที่จำเลยยอมรับมาในอุทธรณ์ว่า จำเลยเคยต้องโทษจำคุก 2 ปี ในความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดต่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี กรณีไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษได้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #พรบ.คอมพิวเตอร์

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก