บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมได้ เมื่อผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน|บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมได้ เมื่อผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมได้ เมื่อผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมได้ เมื่อผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3787/2564

บทความวันที่ 2 ส.ค. 2565, 11:25

มีผู้อ่านทั้งหมด 665 ครั้ง


บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมได้ เมื่อผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3787/2564
             แม้ ส. เป็นบุคคลภายนอกมิใช่คู่ความในคดีที่ถูกฟ้องแต่แรก แต่ ส. ยินยอมเข้ามาในคดีโดยตกลงยอมรับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างลูกหนี้ร่วมและได้ลงลายมือชื่อผูกพันตนว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์ในสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560  และโจทก์ยื่นคำขอออกหมายบังคับคดีภายหลังจากมาตรา 274 ที่แก้ไขใหม่  มีผลใช้บังคับแล้ว การบังคับคดีของโจทก์จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 274 วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่
            สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมที่ ส. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยินยอมเข้ามาผูกพันตนว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์ร่วมรับผิดกับจำเลยมีผลผูกพัน ส. ในฐานะเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้ต้องปฏิบัติตาม เมื่อ ส. ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอม  โจทก์มีสิทธิขอให้บังคับคดี ส. ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่            
ขอบคุณที่มา : หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา 2564  ตอนที่ 10 ของเนติบัณฑิตยสภา
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #สัญญาประนีประนอมยอมความ #บังคับคดี #ลูกหนี้ร่วม

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก