จดหมายบอกกล่าวการบังคับจำนอง ไปรษณีย์ตีกลับไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า ถือว่าจดหมายยังไม่ถึง  ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง|จดหมายบอกกล่าวการบังคับจำนอง ไปรษณีย์ตีกลับไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า ถือว่าจดหมายยังไม่ถึง  ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

จดหมายบอกกล่าวการบังคับจำนอง ไปรษณีย์ตีกลับไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า ถือว่าจดหมายยังไม่ถึง  ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จดหมายบอกกล่าวการบังคับจำนอง ไปรษณีย์ตีกลับไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า ถือว่าจดหมายยังไม่ถึง  ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2066/2564

บทความวันที่ 1 ส.ค. 2565, 11:19

มีผู้อ่านทั้งหมด 474 ครั้ง


จดหมายบอกกล่าวการบังคับจำนอง ไปรษณีย์ตีกลับไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า ถือว่าจดหมายยังไม่ถึง  ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2066/2564
             แม้ซองจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองที่โจทก์ส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับระบุภูมิลำเนาจำเลย  แต่ส่งไม่ได้โดยมีตราประทับของไปรษณีย์ระบุว่า ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า  แสดงว่ายังไม่ได้มีการนำจดหมายไปส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลย ถือไม่ได้ว่าโจทก์ผู้รับจำนองมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปถึงจำเลยผู้เป็นลูกหนี้โดยชอบแล้ว  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169  วรรคหนึ่ง  โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง
           แม้หนังสือสัญญาจำนองที่ดินระบุว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวน 400,000 บาท จำเลยย่อมนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ไปเพียง 200,000 บาท  ไม่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94  เพราะเป็นการนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของสัญญากู้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 640  วรรคสอง  ไม่ใช่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) แต่เป็นการนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #บังคับจำนอง #ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า #อำนาจฟ้อง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก