ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าดำเนินการเพิกถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่จ่ายโจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยได้|ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าดำเนินการเพิกถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่จ่ายโจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยได้

ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าดำเนินการเพิกถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่จ่ายโจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าดำเนินการเพิกถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่จ่ายโจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3459/2564

บทความวันที่ 29 ก.ค. 2565, 12:02

มีผู้อ่านทั้งหมด 377 ครั้ง


ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าดำเนินการเพิกถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่จ่ายโจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยได้
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3459/2564
               คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านบนที่ดินโฉนดที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. โอนให้แก่จำเลย ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย  หากจำเลยไม่ปฏิบัตตามคำพิพากษา ในการบังคับคดีตามคำพิพากษา โจทก์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 357 โดยศาลชั้นต้นไม่จำต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดี
             คำพิพากษาของศาลที่ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย  มิใช่การพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแก่โจทก์ทั้งสามโดยตรง  โจทก์ทั้งสามมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายนี้ หากจำเลยไม่ได้จ่ายย่อมเป็นหน้าที่ของโจทก์ทั้งสามที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนไปก่อน  แล้วค่าใช้จ่ายนี้ย่อมถือเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่โจทก์ทั้งสามจะบังคับคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 352 วรรคห้า  มาตรา 358 วรรคสอง  และมาตรา 359 วรรคสี่  เมื่อโจทก์ทั้งสามยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านตามคำพิพากษา  จึงยังไม่มีเหตุที่จะออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยบังคับคดีนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #บังคับคดี #คำพิพากษาแสดงเจตนา #เพิกถอนการโอน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก