ยื่นคำร้องขอกันส่วนได้แม้จะพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม|ยื่นคำร้องขอกันส่วนได้แม้จะพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม

ยื่นคำร้องขอกันส่วนได้แม้จะพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยื่นคำร้องขอกันส่วนได้แม้จะพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2631/2564

บทความวันที่ 27 ก.ค. 2565, 14:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 965 ครั้ง


ยื่นคำร้องขอกันส่วนได้แม้จะพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2631/2564
               ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยื่นคำร้องเข้ามาในชั้นบังคับคดีว่า ที่ดินเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1  โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดออกขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 540,000 บาท ขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินกึ่งหนึ่งแก่ผู้ร้อง เท่ากับเป็นการกล่างอ้างข้อเท็ขจจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสที่ผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ด้วยกึ่งหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ร้องอาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย  ซึ่งการบังคับแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้รย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  322  ซึ่งตามกฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาไว้  เมื่อไม่ปรากฎว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดทำบัญชีและส่งคำบอกกล่าวให้โจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่นมาตรวจสอบการจ่ายเงิน  การบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้นลง ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอกันส่วนเข้ามาในชั้นบังคับคดีได้  แม้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอกันส่วนพ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม 
            ที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างจำเลยที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 (1) บัญญัติเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 และผู้ร้องมีส่วนเท่ากันคนละกึ่งหนึ่ง ผู้ร้องมีสิทธิกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดกึ่งหนึ่ง  แม้ภายหลังจำเลยที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับผู้ร้อง  จำเลยที่ 1 ชำระเงินไถ่ถอนจำนองผู้เดียว  ก็เป็นข้อโต้แย้งระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้ร้องในฐานะเจ้าของรวมซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องไปว่ากล่าวแก่ผู้ร้องต่างหาก
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #กรรมสิทธิ์รวม #จดทะเบียนสมรส #ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  #สินสมรส #ขอกันส่วน #ขายทอดตลาด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก