จะคัดค้านเรื่องกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลพิพากษา|จะคัดค้านเรื่องกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลพิพากษา

จะคัดค้านเรื่องกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลพิพากษา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จะคัดค้านเรื่องกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลพิพากษา

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1293/2564

บทความวันที่ 27 ก.ค. 2565, 14:18

มีผู้อ่านทั้งหมด 251 ครั้ง


จะคัดค้านเรื่องกระบวนพิจารณาผิดระเบียบต้องยื่นก่อนศาลพิพากษา
            ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1293/2564
            คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยอ้างว่า โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังบ้านของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร โดยโจทก์ทราบว่าบ้านได้รื้อถอนไปแล้ว และโจทก์แถลงขอให้ประกาศหนังสือพิมพ์ ทั้งที่ทราบดีว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่แห่งอื่น อันเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างว่ากรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อหา ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมในเรื่องการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
             ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบ  จำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่จำเลยได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27  วรรคสอง  และในกรณีที่คู่ความทราบข้อค้านเรื่องผิดระเบียบภายหลังเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็เป็นไปไม่ได้ว่าคู่ความฝ่ายนั้นจะยกข้ออ้างได้ก่อนมีคำพิพากษา  ในกรณีเช่นว่านี้คู่ความฝ่ายที่เสียหายชอบที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างด้วย
             จำเลยได้มอบหมายให้ทนายความมาคัดถ่ายเอกสารสำนวนคดีนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และได้รับเอกสารวันที่ 27 มกราคม 2560  ซึ่งเป็นเวลาภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว  จึงบ่งชี้ว่าจำเลยได้ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างเรื่องผิดระเบียบในการส่งคำคู่ความในสำนวนคดีนี้อย่างช้าในวันที่จำเลยได้รับเอกสาร การที่จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้าง จำเลยหมดสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการพิจารณาผิดระเบียบนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสอง
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #พฤติการณ์พิเศษ #พิจารณาคดีใหม่

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก