ซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์โอนทันที|ซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์โอนทันที

ซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์โอนทันที

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์โอนทันที

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1442/2564

บทความวันที่ 25 ก.ค. 2565, 14:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 185 ครั้ง


ซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์โอนทันที 
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1442/2564
             ผู้ร้องและจำเลยตกลงซื้อขายรถกระบะของกลาง โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่จำเลยต้องชำระราคาให้ครบถ้วนก่อน  จึงจะได้กรรมสิทธิ์รถกระบะของกลาง  การซื้อขายรถกระบะดังกล่าวจึงเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งกรรมสิทธิ์ในรถกระบะของกลางย่อมโอนไปยังจำเลยตั้งแต่ขณะที่ตกลงซื้อขายกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 458 แม้จำเลยจะยังไม่ได้ชำระราคารถดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการชำระราคาหรือไม่ เป็นเรื่องของการชำระหนี้แต่ไม่ใช่เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ เพียงแต่หากจำเลยไม่ชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ร้องก็ชอบที่จะฟ้องเรียกร้องจากจำเลยได้เป็นอีกคดีต่างหากต่อไป  และถึงแม้ผู้ร้องมีชื่อในรายการจดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถกระบะของกลาง ซึ่งตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522  มาตรา 17/1  วรรคสอง  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิใช่เป็นสันนิษฐานเด็ดขาด เมื่อการตกลงซื้อขายรถกระบะของกลางไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ไว้  จำเลยจึงได้รับกรรมสิทธิ์ในรถกระบะของกลาง  ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถกระบะของกลางที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถกระบะดังกล่าวได้

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #ซื้อขายรถมือสอง  #ขายดาวส์ #ชำระราคา  #โอนกรรมสิทธิ์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก