บัตรเครดิตถึงแม้กดเงินสดได้ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นการเรียกเก็บเงินทดรองที่โจทก์ออกแทนไปก่อน จึงมีอายุความ 2 ปี|บัตรเครดิตถึงแม้กดเงินสดได้ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นการเรียกเก็บเงินทดรองที่โจทก์ออกแทนไปก่อน จึงมีอายุความ 2 ปี

บัตรเครดิตถึงแม้กดเงินสดได้ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นการเรียกเก็บเงินทดรองที่โจทก์ออกแทนไปก่อน จึงมีอายุความ 2 ปี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บัตรเครดิตถึงแม้กดเงินสดได้ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นการเรียกเก็บเงินทดรองที่โจทก์ออกแทนไปก่อน จึงมีอายุความ 2 ปี

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 3101/2551

บทความวันที่ 22 มิ.ย. 2565, 13:36

มีผู้อ่านทั้งหมด 497 ครั้ง


บัตรเครดิตถึงแม้กดเงินสดได้ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นการเรียกเก็บเงินทดรองที่โจทก์ออกแทนไปก่อน จึงมีอายุความ 2 ปี
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3101/2551
         บัตรเครดิตที่ให้บริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าด้วย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของบัตรเครดิต จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระหนี้หรือวันที่ผู้ถือบัตรเครดิตชำระหนี้ครั้งสุดท้าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1), (7)
         โจทก์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และประกอบธุรกิจให้บริการประเภทบัตรเครดิต มีลักษณะเป็นการทำกิจการงานให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าและการใช้บริการ ส่วนการให้สมาชิกเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอำนวยความสะดวกดังกล่าว โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำการงานต่างๆ ให้แก่สมาชิก การที่โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนก็ดี หรือให้สมาชิกเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในภายหลังก็ดี ถือได้ว่าเป็นการเรียกเอาเงินที่โจทก์ได้ออกทดรองไป การฟ้องเรียกเงินทดรองของโจทก์จึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/34
 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีกำหนดอายุความสองปี
(7) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน
การดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#บัตรกดเงินสด #สินเชื่อเงินสด #สินเชื่อส่วนบุคคล #อายุความบัตรกดเงินสด
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก