รับจำนำรถ ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน เอารถไปขาย ผิดยักยอก เจอคุก!!|รับจำนำรถ ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน เอารถไปขาย ผิดยักยอก เจอคุก!!

รับจำนำรถ ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน เอารถไปขาย ผิดยักยอก เจอคุก!!

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รับจำนำรถ ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน เอารถไปขาย ผิดยักยอก เจอคุก!!

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกา 3222/2560

บทความวันที่ 23 ก.ย. 2564, 13:39

มีผู้อ่านทั้งหมด 663 ครั้ง


รับจำนำรถ ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน เอารถไปขาย ผิดยักยอก เจอคุก!!

คำพิพากษาศาลฎีกา 3222/2560
    โจทก์ร่วมจำนำรถจักรยานยนต์ไว้แก่จำเลยเป้นประกันหนี้กู้ยืมที่ไม่ปรากฎกำหนดเวลาชำระหนี้ต้นเงิน แม้โจทก์ร่วมผิดนัดชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน โจทก์ร่วมก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จำนำ  จำเลยมีสิทธิทวงถามให้โจทก์ร่วมชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระและเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมด หากโจทก์ร่วมไม่ชำระหนี้จำเลยก็ชอบที่จะใช้สิทธิบังคับจำนำตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 764 จำเลยไม่มีสิทธินำรถของโจทก์ร่วมไปขาย การที่จำเลยขายรถและปฎิเสธว่าไม่เคยรับจำนำอันเป็นการปฎิเสธไม่คืนรถ พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยเบียดบังเอารถเป็นของตนหรือบุคคลที่ 3 โดยทุจริต จึงมีความผิดฐานยักยอก ตารมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรคคแรก

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา  764
  เมื่อจะบังคับจำนำ ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้ชำระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น
    ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนำชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนำออกขายได้ แต่ต้องขายทอดตลาด
    อนึ่ง ผู้รับจำนำต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำนำบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาดด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
    ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก