โอนเงินให้ไปชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระ มีความผิดฐานยักยอก|โอนเงินให้ไปชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระ มีความผิดฐานยักยอก

โอนเงินให้ไปชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระ มีความผิดฐานยักยอก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โอนเงินให้ไปชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระ มีความผิดฐานยักยอก

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2744/2562

บทความวันที่ 17 ธ.ค. 2563, 11:54

มีผู้อ่านทั้งหมด 411 ครั้ง


โอนเงินให้ไปชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระ มีความผิดฐานยักยอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2744/2562
             โจทก์ร่วมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อให้จำเลยนำไปชำระค่าที่ดินให้แก่ ก. แต่จำเลยมิได้นำเงินของโจทก์ร่วมไปมอบให้แก่ ก. การที่จำเลยครอบครองเงินของโจทก์ร่วมแล้วเบียดบังเอาเงินนั้นเป็นของตนเองโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานยักยอกและต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ร่วม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก