สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก|สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก

สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก

  • Defalut Image

สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก

บทความวันที่ 28 ก.ย. 2563, 11:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 1058 ครั้ง


สัญญายืมทองไม่ผิดฐานยักยอก

คำพิพากษาฎีกาที่ 828/2557
                  เจตนาที่แท้จริงของโจทก์ร่วมประสงค์จะให้จำเลยยืมทองรูปพรรณมิใช่จำเลยเช่าซื้อทองรูปพรรณและเจือสมกับคำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยไม่ได้ประสงค์จะเช่าซื้อทองรูปพรรณจากโจทก์ร่วม แต่ต้องการกู้ยืมเงินจากโจทก์ร่วมเท่านั้น ดังนั้นแม้โจทก์ร่วมและจำเลยทำสัญญาเช่าซื้อก็เกิดจากเจตนาลวงมิใช่เจตนาที่แท้จริง สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ แต่เมื่อสัญญาเช่าซื้อเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญายืม จึงต้องบังคับตามสัญญายืมซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 155 วรรคสอง เมื่อโจทก์ร่วมและจำเลยมีเจตนาทำสัญญายืมทองรูปพรรณและมีการตีราคาทองรูปพรรณเป็นเงิน ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระคืนโจทก์ร่วมไว้ในสัญญาเช่าซื้อด้วย แสดงให้เห็นว่าโจทก์ร่วมไม่ประสงค์จะได้รับชำระหนี้คืนเป็นทองรูปพรรณที่ให้ยืมไป การให้ยืมทองรูปพรรณดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการยืมใช้คงรูป กรรมสิทธิ์ในทองรูปพรรณย่อมโอนไปยังจำเลยผู้ยืมตั้งแต่เข้าทำสัญญากัน การที่จำเลยไม่ชำระเงินให้โจทก์ร่วม จึงเป็นเพียงการผิดสัญญาในทางแพ่งเท่านั้น ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานยักยอก

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก