ยกเลิกงานสัมมนา อ้างชุมนุมทางการเมือง ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายไป ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย|ยกเลิกงานสัมมนา อ้างชุมนุมทางการเมือง ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายไป ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

ยกเลิกงานสัมมนา อ้างชุมนุมทางการเมือง ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายไป ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยกเลิกงานสัมมนา อ้างชุมนุมทางการเมือง ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายไป ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 65/2563

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2563, 12:05

มีผู้อ่านทั้งหมด 736 ครั้ง


ยกเลิกงานสัมมนา อ้างชุมนุมทางการเมือง ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้จ่ายไป ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

คำพิพากษาฎีกาที่ 65/2563
    โจทก์ได้เข้าเริ่มทำงานเบื้องต้นตามความจำเป็นของลักษณะงานสัมมนาและนิทรรศการตามฟ้องไปบางส่วน ตามที่ได้รับการอนุมัติจากจำเลยแล้วซึ่งการงานที่โจทก์ได้กระทำไปนั้นเป็นประโยชน์แก่จำเลยโดยตรง ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจึงต้องรับผิดชำระค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานเบื้องต้นแก่โจทก์ แม้ในที่สุดจำเลยจะมีคำสั่งยกเลิกการจัดงานดังกล่าว โดยยังมิได้ลงนามในสัญญาจ้างต่อกัน ก็ไม่เป็นเหตุให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชำระค่าจ้างในการงานที่โจทก์ได้ทำไปแล้วบางส่วน เนื่องจากกรณีตามฟ้องเป็นเรื่องการจ้างทำของ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 857 ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นหนังสือสัญญาต่อกัน ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
    การชุมนุมทางการเมืองยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 8 อันจะเป็นผลทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรคสอง และมาตรา 372 วรรคหนึ่ง อีกทั้งไม่ใช่เป็นการจัดการงานนอกสั่งที่ไม่สมประโยชน์ของจำเลย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

จ้างทำของ...อยู่ใน ปพพ. ม.587... ตามฎีการะบุ จ้างทำของ..ปพพ. ม.857 คงคลาดเคลื่อน...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 ต.ค. 2563, 08:20

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก