แนบเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ไม่ผิดฐานนำสืบเท็จ|แนบเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ไม่ผิดฐานนำสืบเท็จ

แนบเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ไม่ผิดฐานนำสืบเท็จ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แนบเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ไม่ผิดฐานนำสืบเท็จ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6202/2562

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2563, 12:03

มีผู้อ่านทั้งหมด 755 ครั้ง


แนบเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ไม่ผิดฐานนำสืบเท็จ

คำพิพากษาฎีกาที่ 6202/2562
    จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานเบิกความเท็จพร้อมกันไปกับการกระทำความผิดฐานนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี โดยการกระทำในวันเวลาและคดีเดียวกัน และมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลอย่างเดียวกันคือ เพื่อให้ศาลหลงเชื่อและพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองกับพวกพวกคืนหรือชดใช้ราคาสินค้าตามรายการสินค้าทั้งหมดซึ่งมีรายการสินค้าที่เป็นเท็จรวมอยู่ด้วยให้แก่ฝ่ายจำเลย จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
    การฟ้องคดีโดยแนบรายการสินค้ามาเป็นเอกสารท้ายฟ้องหรือการจัดทำเอกสารเพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี มิใช่เป็นเรื่องการนำสืบหรือแสดงพยานในการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมาย มาตรา 180

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก