ผู้รับจำนำ นำรถที่รับจำนำไปขาย แต่ไม่ได้ขายทอดตลาดตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดฐานยักยอก|ผู้รับจำนำ นำรถที่รับจำนำไปขาย แต่ไม่ได้ขายทอดตลาดตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดฐานยักยอก

ผู้รับจำนำ นำรถที่รับจำนำไปขาย แต่ไม่ได้ขายทอดตลาดตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดฐานยักยอก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้รับจำนำ นำรถที่รับจำนำไปขาย แต่ไม่ได้ขายทอดตลาดตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดฐานยักยอก

  • Defalut Image

ผู้เสียหายไม่ได้ไถ่ถอนภายในกำหนด แต่การบังคับจำนำต้องกระทำด้วยการขายทอดตลาดเท่านั้น

บทความวันที่ 10 มิ.ย. 2563, 10:07

มีผู้อ่านทั้งหมด 853 ครั้ง


ผู้รับจำนำ นำรถที่รับจำนำไปขาย แต่ไม่ได้ขายทอดตลาดตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดฐานยักยอก

             ผู้เสียหายไม่ได้ไถ่ถอนภายในกำหนด แต่การบังคับจำนำต้องกระทำด้วยการขายทอดตลาดเท่านั้น จำเลยไม่มีสิทธิที่จะขายรถด้วยวิธีการอื่น จึงเป็นการขายโดยไม่มีสิทธิ ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8392/2561

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8392/2561
                จำเลยรับจำนำรถกระบะไว้จากผู้เสียหายแล้วขายรถให้แก่ผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายไม่ได้ไถ่ถอนภายในกำหนด แต่การบังคับจำนำต้องกระทำด้วยการขายทอดตลาดเท่านั้น จำเลยไม่มีสิทธิที่จะขายรถด้วยวิธีการอื่น จึงเป็นการขายโดยไม่มีสิทธิ เป็นการกระทำโดยทุจริต  จึงมีความผิดตามมาตรา 352 วรรคแรก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352
  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
               ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก