ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ไม่มีคำร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฏหมาย พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง|ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ไม่มีคำร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฏหมาย พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง

ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ไม่มีคำร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฏหมาย พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ไม่มีคำร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฏหมาย พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง

  • Defalut Image

ความผิดฐานเรียกรับสินบน และความผิดอาญาแผ่นดินฐานอื่นๆ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนเสมอ

บทความวันที่ 24 ก.พ. 2563, 09:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 475 ครั้ง


ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ไม่มีคำร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฏหมาย พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง

             ความผิดฐานเรียกรับสินบน และความผิดอาญาแผ่นดินฐานอื่นๆ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนเสมอ แม้ว่าผู้ร้องทุกข์จะมิใช่ผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ หรือคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายจะไม่ใช่คำร้องทุกข์ตามระเบียบ พนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2411/2562
             ความผิดฐานเรียก รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายตาม ป.อ. มาตรา 143 เป็นความผิดต่อแผ่นดิน พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนในความผิดดังกล่าวได้เอง โดยไม่จำต้องอาศัยคำร้องทุกข์หรือการมอบคดีจากผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยก็ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้น หามีผลกระทบต่ออำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งสามารถดำเนินการสอบสวนความผิดตามมาตรา 143 ได้โดยชอบไม่ เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้ว ต่อมาพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดฐานร่วมกันเรียก รับเงิน และมีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติม เมื่อได้มีการแจ้งข้อหาดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสามเพิ่มเติม ถือได้ว่าคดีในความผิดตามมาตรา 143 ได้มีการสอบสวนโดยชอบแล้ว พนักงานอัยการโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 143
  ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 120
  ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก