คำพิพากษาคดีแรงงานที่น่าสนใจ|คำพิพากษาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำพิพากษาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คำพิพากษาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

  • Defalut Image

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือ เนื่องจาก ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน

บทความวันที่ 13 ส.ค. 2562, 10:56

มีผู้อ่านทั้งหมด 255 ครั้ง


คำพิพากษาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

               นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยสั่งให้แก้ไขก็ไม่ยอมทำตาม แต่จะทำตามความเคยชินหรือความพอใจของตัวเอง แต่ในหนังสือไม่ได้แจ้งเหตุและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างถูกฟ้องเนื่องจากถูกเลิกจ้างจึงต่อสู้คดีและนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือเลิกจ้างศาลฎีกาตัดสินว่า
#การเลิกจ้างไม่มีกฎหมายบังคับ ว่าต้องทำตามแบบหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ลูกจ้างนำสืบพยานบุคคลมาสืบและเชื่อลูกจ้าง ประว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นความผิดของนายจ้างได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 6607/2561
             การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีนายจ้างเจตนาเลิกจ้างหรือลูกจ้างแสดงเจตนาลาออก ไม่มีกฎหมายบังคับว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องทำตามแบบหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องพยานเอกสารมาแสดง  ไม่อยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบพระราชบัญญัติตจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522  มาตรา 31  ศาลแรงงานกลางชอบที่จะรับฟังพยานบุคคลประกอบเหตุผลแวดล้อมได้ไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว แม้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีหนังสือเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้อ้างส่งต่อศาลแรงงานก็ตาม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก