หนังสือมอบอํานาจบกพร่อง ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง|หนังสือมอบอํานาจบกพร่อง ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

หนังสือมอบอํานาจบกพร่อง ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หนังสือมอบอํานาจบกพร่อง ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

  • Defalut Image

การเป็นทนายความ ความละเอียดเป็นเรื่องสำคัญ ทนายความใหม่คงต้องใส่ใจ เกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือมอบอำนาจ

บทความวันที่ 24 มี.ค. 2562, 11:47

มีผู้อ่านทั้งหมด 765 ครั้ง


หนังสือมอบอํานาจบกพร่อง ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

                การเป็นทนายความ ความละเอียดเป็นเรื่องสำคัญ ทนายความใหม่คงต้องใส่ใจ เกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือมอบอำนาจ  สาระสำคัญของมันคือจะต้องระบุว่าให้เป็นผู้แทนโจทก์ในการดำเนินคดี ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินฯ มาตรา 26 ประกอบป วิ พ. มาตรา 60 วรรค 2 และมาตรา 801 วรรคหนึ่งแ ห่งปพพ. วางหลักว่า ตัวแทนมอบอำนาจทั่วไป ไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ การจำกัดอำนาจของตัวแทนทั่วไป เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจเฉพาะการให้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจากตัวกลางอีกส่วนหนึ่ง และเมื่อหนังสือมอบอำนาจไม่มีอำนาจฟ้องคดี  โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องและไม่สามารถจะนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเพราะต้องห้ามตามปวิพ. มาตรา 94(ข) คดีของโจทก์ก็แพ้ ทางแก้ของโจทก์หรือทนายใหม่คือต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ เสียเวลาเสียความรู้สึก และสุดท้ายลูกความก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับพวกทนายใหม่มือไม่ถึงเหล่านี้จงจำไว้นะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2359/2561
                  คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบว่า โจทก์มอบอำนาจให้ บ. ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวระบุข้อความในการมอบอำนาจแต่เพียงว่า บ. มีสิทธิในการลงนามเอกสารดำเนินการทั้งหมดของบริษัทสาขาทั้งภายในและภายนอก อันมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจโดยไม่ระบุกิจการ โดยมิได้ระบุให้ บ. มีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาล จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 801 วรรคหนึ่ง แม้โจทก์จะมี บ. มาเบิกความยืนยันว่าตามหนังสือมอบอำนาจ พยานมีสิทธิดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ เป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพยานเอกสาร ซึ่งต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข) ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้ บ. ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์โดยชอบ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

บริษัททำหนังสือมอบอำนาจมิได้ระบุให้ฟ้องใคร... แต่เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนกรรมการระบุไว้ "มอบอำนาจให้ฟ้องบริษัท ก. เท่านั้น "  แต่ผู้รับมอบอำนาจไปฟ้องนาย ข. ผู้เซ็นจ่ายเช็คเป็นคดีอาญา  ผลจะเป็นอย่างไร

โดยคุณ นายทวี ธนเนตร 1 ก.ค. 2562, 10:38

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ถ้านาย ข เป็นกรรมการบริษัทของ ก ก็สามารถฟ้องได้ครับ แต่ถ้านาย ข ไม่ได้เป็นกรรมการก็จะเป็นการเกินขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 11 ก.ค. 2562, 16:43

ความคิดเห็นที่ 1

กรณีหนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี ไม่ได้ระบุว่าให้ฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา ระบุเพียงแค่ให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ.... จะถือว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะ แล้วแบบนี้สามารถใช้ฟ้องคดีได้ไหมคะ
โดยคุณ TGL 23 เม.ย. 2562, 14:55

ตอบความคิดเห็นที่ 1

หนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือที่ระบุว่าใครให้อีกคนทำอะไรโดยมีขอบเขตอำนาจแค่ไหนได้บ้าง หากระบุข้อความให้ฟ้องคดีกับใคร ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยต้องติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยค่ะ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 10 พ.ค. 2562, 11:56

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก