การฟ้องร้อง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจแก้ไขไม่ได้|การฟ้องร้อง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจแก้ไขไม่ได้

การฟ้องร้อง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจแก้ไขไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การฟ้องร้อง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจแก้ไขไม่ได้

  • Defalut Image

ก่อนฟ้องตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจฟ้องคดีให้ดี ถ้ามอบอำนาจไม่ชัดเจน

บทความวันที่ 9 ม.ค. 2562, 10:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 150 ครั้ง


การฟ้องร้อง/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือมอบอำนาจแก้ไขไม่ได้

                ก่อนฟ้องตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจฟ้องคดีให้ดี ถ้ามอบอำนาจไม่ชัดเจน ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และแก้ไขหนังสือมอบอำนาจไม่ได้เพราะไม่ใช่คำฟ้อง ฎีกาที่ 5598/2551

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5598/2551
             การขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจที่พิมพ์อักษรบางตัวผิดไปในฟ้อง ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งสามารถกระทำได้แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องให้จำเลยมีโอกาสคัดค้าน และไม่ต้องส่งสำเนาให้จำเลยทราบล่วงหน้า ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร ฯ มาตรา 17 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 21 (2), 181 (1) เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ช.กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจจริง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

มีข้อสงสัยด้านกฎหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานทนายความ สำนักงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก