ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้า|ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้า

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้า

  • Defalut Image

 จำเลยมอบอำนาจให้ตัวแทนไปซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกมาหลายครั้ง

บทความวันที่ 9 มี.ค. 2561, 09:38

มีผู้อ่านทั้งหมด 290 ครั้ง


ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้า/ทนายคลายทุกข์/ทนายความ

               จำเลยมอบอำนาจให้ตัวแทนไปซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกมาหลายครั้งแล้วต่อมากลับยกเลิกการมอบอำนาจดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายนอกผู้เคยติดต่อทราบบุคคลภายนอกจึงขายสินค้าให้ตัวแทนอีกตัวกลางต้องรับผิดตามมาตรา 822

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2523
          การที่โจทก์ขายปุ๋ยพิพาทให้ก็โดยเชื่อว่า ธ.มีอำนาจสั่งซื้อปุ๋ยแทนจำเลยได้ตามเอกสาร และที่เคยปฏิบัติต่อกันเรื่อยมาจากการสั่งซื้อปุ๋ย 2 คราวก่อน การเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้ช่วยผู้จัดการของจำเลยที่ให้เป็นตัวแทน จำเลยก็มิได้แจ้งให้โจทก์ทราบ ดังนี้ จำเลยจะยกขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้กระทำการโดยสุจติรและต้องเสียหายจากการนั้นหาได้ไม่

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก