เชิญวิทยากรฝึกอบรม/ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย |เชิญวิทยากรฝึกอบรม/ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

เชิญวิทยากรฝึกอบรม/ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เชิญวิทยากรฝึกอบรม/ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ข.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออก

บทความวันที่ 9 ก.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11207 ครั้ง


เชิญวิทยากรฝึกอบรม/ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก


           ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ข.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออก ได้กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ" ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จันทบุรี          หนังสือเชิญวิทยากรบรรยายด้านล่างนี้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก