ฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย|ฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 28 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10327 ครั้ง


ฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

          อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรมได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2  ในหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ " รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16  กันยายน 2552  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนี-แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ   มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณ 50 ท่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสัญญาณบอกเหตุลูกหนี้มีปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  ทราบถึงวิธีการ/กระบวนการฟ้องร้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้  สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
           ซึ่งอาจารย์เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552  เวลา 13.00-16.00 น.  เรื่อง "การฟ้องร้องและดำเนินคดีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้"
    

รายละเอียดปรากฎหนังสือเชิญวิทยากรด้านล่างนี้

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก