เทคนิค/วิธีการ/ศิลปะ/กฎหมาย/ฝึกอบรมสัมมนา/สินเชื่อเชิงปฏิบัติการที่สัมฤทธิ์ผล|เทคนิค/วิธีการ/ศิลปะ/กฎหมาย/ฝึกอบรมสัมมนา/สินเชื่อเชิงปฏิบัติการที่สัมฤทธิ์ผล

เทคนิค/วิธีการ/ศิลปะ/กฎหมาย/ฝึกอบรมสัมมนา/สินเชื่อเชิงปฏิบัติการที่สัมฤทธิ์ผล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิค/วิธีการ/ศิลปะ/กฎหมาย/ฝึกอบรมสัมมนา/สินเชื่อเชิงปฏิบัติการที่สัมฤทธิ์ผล

ฝึกอบรมสินเชื่อเชิงปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล

บทความวันที่ 18 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10799 ครั้ง


ฝึกอบรมสินเชื่อเชิงปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล " รุ่นที่ 2 /สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

          อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรมได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2  ในหลักสูตร "สินเชื่อเชิงปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ "  ระหว่างวันที่ 24-26  สิงหาคม 2552  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนี-แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ   มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณ 50 ท่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการบริหารงานสินเชื่อและเทคนิคการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

           ซึ่งอาจารย์เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมในวันที่ 25  สิงหาคม 2552 
           เวลา  09.00-12.00 น.  บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้
           เวลา 13.00-16.00 น.   บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้ (ต่อ)

หนังสือเชิญวิทยากรด้านล่างนี้

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

To....letter of  lows  court

           decha main Topic  ป.พ.พ. ที่เกี่ยวข้อง  ชม.การทำงาน  ลาป่วย 10 นาที ให้ลาครึ่งวัน

ลาป่วย 1 ชม. ให้ลาครึ่งวัน  เชื่อมโยงกับกฎหมายอะไร  สิทธิการดูแลบุตร  พฤติกรรมที่ดีและไม่ดีดูได้อย่างไร  บอกเลิกร้างกันเมื่อปี 48 แล้วยังมาทำร้ายร่างกาย  ให้ตุลาการเป็นโจกท์ให้ด้วยค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมฤชาเรียกเก็บกับศาลปกครองสูงสุด  แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

หากถูกกล่าวหาในแง่ลบมาก ๆ ตุลาการจะทำอย่างไรหากตุลาการได้ครึ่งขั้นเงินเดือนจะทำอย่างไรเมื่อมีหลายหน้าที่ตำแหน่งงาน  นามสมมติ   หากบอกกล่าวสิ่งที่ดีต่อที่สาธารณะคิดเห็นอย่างไร

โดยคุณ น.ส.สุธีรา ดิษฐานนท์ 8 มิ.ย. 2553, 10:29

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก