การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์|การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

อยากทราบว่า ร้านที่ขายน้ำหอมเป็น ซีซี. ที่จะใส่ขวดใสไว้

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 37545 ครั้ง


การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

          อยากทราบว่า ร้านที่ขายน้ำหอมเป็น ซีซี. ที่จะใส่ขวดใสไว้ แล้วให้ลูกค้าเลือกกลิ่นที่มีขายอยู่ทั่ว ๆ ไป เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มั้ยคะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          หัวเชื้อน้ำหอมที่มีการแบ่งขายเป็นซีซี  ถือว่าเป็นงานอื่นในแผนกวิทยาศาสตร์ของผู้สร้างสรรค์  ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 6  ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์น้ำหอมนั้น ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง  หรือให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวด้วย  ดังนั้น  ร้านค้าที่นำหัวเชื้อน้ำหอมมาแบ่งขายปลีกเป็น ซีซี โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  โดยรู้อยู่แล้ว  หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และได้กระทำเพื่อการค้ากำไร  จึงถือว่าร้านค้านั้นได้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, มาตรา 70

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537
มาตรา 6
  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 70 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 104


โดยคุณ จริงป่ะ 12 ก.พ. 2562, 15:55

ความคิดเห็นที่ 103

สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าหากเราขายน้ำหอมของแท้ แต่แบ่งขายเป็น ซีซี แล้วเช่าพื้นที่เป็นรถเข็นขายในห้าง แบบนี้เป็นการละเมิดสิขสิทธิ์หรือไม่ค่ะ 
โดยคุณ น้ำหวาน 22 ม.ค. 2562, 05:24

ความคิดเห็นที่ 102

มีกรณีที่อยากปรึกษาครับ เมื่อเร็วๆนี้พบเห็นการนำบัตรเชิญงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าดังแห่งหนึ่งมาจำหน่ายในราคาค่อนข้างสูง โดยที่ผู้จำหน่ายไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองบัตรเชิญใบนั้นๆ คือไม่ได้ถูกเชิญจากทางห้างฯ แต่ไปไล่ขอจากบุคคลผู้มีรายชื่อเป็นแขกของงานเปิดตัวห้างฯ แล้วนำมาโพสต์ขายทางโซเชี่ยลมีเดีย แบบนี้สามารถเอาผิดกับผู้ทำการขายบัตรเชิญรายนี้ได้หรือไม่ หากได้จะเข้าข่ายความผิดตามมาตราใดทางกฏหมาย ขอบคุณครับ

โดยคุณ critical c 14 พ.ย. 2561, 13:26

ตอบความคิดเห็นที่ 102

กรณีดังกล่าว หากเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินไปจากท่าน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตาม ป.อ.มาตรา 341 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 พ.ย. 2561, 14:39

ความคิดเห็นที่ 101

อยากทราบว่า ผมรับน้ำยาเคลือบยางมาถังใหญ่แล้วแบ่งขวดขายติดฉลากยี่ห้อเราเองโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของสินค้า ผมจะผิดไหมครับ

  ขอบคุณครับ..

โดยคุณ ศุกล ไพรินทร์ 6 ก.พ. 2561, 01:29

ความคิดเห็นที่ 100

อยากสอบถามคะ ยังไม่ค่อยเข้าใจ คือหนูจะเอาน้ำหอมคล้ายกลิ่นแบนมาขายตลาด ร้านที่หนูสั่งเค้าให้ไปเสียพรรพสามิตเองคะ แสดงว่า ทางร้านไม่ได้จดทะเบียนพรรสามิตใช่ไหมคะ  แล้วหนูจะต้องทำยังไงบ้าง แบบถูกต้องคะ บอกน่อยคะ

(อีกเรื่อง  ร้านที่สั่งมีเลขพรรพสามิตให้ข้างขวดทุกขวด แบบนี้ เราสามารถขายได้แบบถูกต้องใช่ไหมคะ  เราต้องไปเสียหรือมีใบอะไรอีกไหม หนูยัง งงๆ สับสนคะ ไม่ค่อยรู้เรื่อง อยากจายแบบถูกต้องคะ  แนะนำน่อยนะคะ )  ขอบคุณมากๆคะ

โดยคุณ ศิริวรรณ 30 พ.ย. 2560, 23:52

ตอบความคิดเห็นที่ 100

อีกข้อคะ  

น้ำหอมคล้ายกลิ่นแบนแท้  สติกเกอร์เป้นของแบนแท้ เค้าเรียกว่า ของลิขสิทให้ไมคะ   ถึงเราจดทะเบียนพรรพสามิตแล้ว แต่สติกเกอเป้นแบนแท้เราก้อผิดลิขสิทใช่ไมคะ. 

อยากขายแบบถูกต้อง  คือเราต้องทำไง.  คะ เปลี่ยนสติกเกอเป้นแบบธรรมดาใช่ไมถึงไม่ผิด

โดยคุณ ส 1 ธ.ค. 2560, 15:01

ความคิดเห็นที่ 99

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นแม่ค้าตามร้านขายของทั่ว ๆ ไป เมื่อไปซื้อของมาขาย จะดูตลอดว่าสินค้าที่จะนำมาขายติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า ถ้าติดลิขสิทธิ์จะไม่นำมาจำหน่าย แต่สินค้าบางชนิด ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์หรือไม่ ดิฉันอยากทราบว่า เราต้องหาข้อมูลเองใช่ไหมคะ เกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์ยี่ห้อต่าง ๆ เพราะบรรดาแม่ค้าบางคนนั้น เขาไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ หรือว่าสินค้า มอก. อะไรหรอกค่ะ อินเทอร์เน็ตยังใช้ไม่เป็นด้วยซ้ำ คุณทนายพอจะทราบไหมคะว่ามีแหล่งข้อมูลไหนที่ชี้แจงเรื่องสินค้าลิขสิทธิ์แบบชัดเจนบ้าง จากใจนะคะ เราซื้อของมาเพราะเห็นว่าสวย ลูกค้าน่าจะชอบ (สินค้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะ) แต่สินค้าบางชิ้น เราก็ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า จึงกังวลและลำบากใจมากค่ะ เวลานำสินค้ามาขาย

โดยคุณ p 26 ส.ค. 2560, 23:22

ตอบความคิดเห็นที่ 99

สามารถไปตรวจสอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 8 ก.ย. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 98

สวัสดีค่ะ พอดีมีพี่ที่ทำงานถามหนูว่า กลิ่น และเสียง มีลิขสิทธิ์ได้หรือไม่คะ ในกรณีเป็นกลิ่นน้ำหอม เช่น กลิ่น โรซี่ ของเบรด์เอ ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถสกัดได้ แบบนี้คนทั่วไปจะผิดกฏหมายลิขสิทธิ์มั้ยคะ  

โดยคุณ ณัฐธิดา จันทวงษา 6 ก.ค. 2560, 12:19

ตอบความคิดเห็นที่ 98

กรณีตามปัญหา   หัวเชื้อน้ำหอมที่มีการแบ่งขายเป็นซีซี  ถือว่าเป็นงานอื่นในแผนกวิทยาศาสตร์ของผู้สร้างสรรค์  ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 6  ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์น้ำหอมนั้น ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง  หรือให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวด้วย  ดังนั้น  ร้านค้าที่นำหัวเชื้อน้ำหอมมาแบ่งขายปลีกเป็น ซีซี โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  โดยรู้อยู่แล้ว  หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และได้กระทำเพื่อการค้ากำไร  จึงถือว่าร้านค้านั้นได้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, มาตรา 70

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 14:08

ความคิดเห็นที่ 97

สวัสดีครับ ตอนนี้คิดที่จะรับของก็อปแบรนเนมมาขายครับ แต่ทีนี้ผมจะผิดมาตราไหนรึเปล่าครับ? ของที่รับมาคือร้านจากจีนครับผม อย่างนี้จะถือว่าผิดข้อหาหรือกฎไหนมั้ยครับ?

โดยคุณ เซฟ 13 มิ.ย. 2560, 20:29

ตอบความคิดเห็นที่ 97

การขายของก๊อปแบรนด์เนมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นความผิดทั้งทางแพ่ง(ต้องจ่ายค่าเสียหาย)และทางอาญา(มีโทษจำคุก)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 15:31

ความคิดเห็นที่ 96

ผมสนใจสั่งซื้อสินค้ารองเท้า ฺBrand ที่มีขายในไทย โดยตรงจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับ Brand ดังกล่าวจากจีน เข้ามาขายในประเทศไทยผ่าน social (ไม่มี website ) ขอย้ำว่าเป็นโรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ผลิตจริงๆ

แต่สาระอยู่ที่ โรงงานนี้ เขาก็ผลิตตาม line process ปกติ ตามออเดอร์ที่สั่งมาจากบริษัทรองเท้า แต่จะผลิตเกินไว้จำหน่ายในจีน เช่น ออเดอร์ผลิต 10000 คู่ โรงงานผลิตเอง 20000 คู่ เป็นต้น ซึ่งผมจะสั่งรองเท้าส่วนที่เกินนี้มาขายในไทย

โดยข้อเท็จจริง บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ต้องการผูกขาดทางการค้า ตั้งราคาจำหน่ายโดยไม่มีคู่แข่งขัน และ ตั้งราคาสูงมากๆ

กรณีเช่นนี้ผมมองว่า คนซื้อคนไทยได้ประโยชน์จากการนำเข้าตรงจากโรงงานราคาถูกกว่าตามร้านค้า ซึ่งต้นทุนค่าโฆษณาไม่มี ค่าเช่าไม่มี ค่าแรงงานก็ไม่มี

ผมสามารถนำเข้ารองเท้าเข้ามาได้หรือไม่ อย่างไร

โดยคุณ POP 20 มี.ค. 2560, 17:24

ความคิดเห็นที่ 95

 อยากทราบว่าดิฉัน เอารองเท้า ก็อป แบรน วางขายจะโดนอะไรยังไงค่ะ คือ ศึกษาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ขายยุค่ะ

โดยคุณ ชมพู่ 31 ธ.ค. 2559, 17:43

ตอบความคิดเห็นที่ 95

 การกระทำของท่านเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 31 และเมื่อท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า มีโทษตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 70 วรรคสอง คือ จำคุกสามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:43

ความคิดเห็นที่ 94

 การกระทำของท่านเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 31 และเมื่อท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า มีโทษตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 70 วรรคสอง คือ จำคุกสามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:43

ความคิดเห็นที่ 93

 ถ้าชือเครืองใช้ไฟฟ้าในเน็ต แล้วเอามาขายตรงหากำลังเพิ่มจะผิดกฏหมายหหมคับ

โดยคุณ g 9 ธ.ค. 2559, 22:55

ความคิดเห็นที่ 92

 รองเท้ามือสองซื้อมาจากโรงเกลือมาว่างขายตามตลาดผิดกฏหมายไหมครับ 

โดยคุณ 19 ก.ย. 2559, 14:07

ความคิดเห็นที่ 91

 ดิฉันได้สมัครเป็นตัวแทนขายคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งและขายผ่านออนไลน์ , มีบัตรตัวแทนขายทุกอย่างระบุชื่อที่อยู่ ไลน์และเฟสในบัตรสมาชิกรวมทั้งเบอร์โทรด้วย, ถูกต้องตามกฎของบริบัทหมดทุกอย่างค่ะแต่มีปันหาว่าตัวดิฉันอาศัยอยู่กรุงเวียนนา , ณ. ตอนนี้สินค้าขายดีมากในหมู่คนไทยชึ้งมันจำเป็นต้องสั่งสินค้ามาบ่อยๆในที่อยู่เดิมๆ และตอนนี้มีความรู้สึกกลัวว่าทางเวียนนาจะจับได้แล้วให้ปรับเสียภาษีชึ้งจะต้องแพงมากๆด้วย ในกรณีนี้ไม่ทราบว่าทางบริบัทที่ไทยเค้าจะช่วยเราได้ยังไงในการรับรองสินค้าเข้ามาขายให้ถูกต้องหรือตัวดิฉันควรทำไง หรือเปลี่ยนที่อยู่ที่ส่งใหม่วนไปเรื่อยไปได้ไหมค่ะ หรือมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมค่ะ. 

โดยคุณ Thongbai Lorenz 5 ก.ย. 2559, 04:57

ความคิดเห็นที่ 90

 อยากทารบว่า ถ้าผมไปซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ต่อพว่างมือถือมาขายตลาดนัด(ของแท้)ผมต้องทำยังไงถึงจะไม่ถูกลิขสิทธ์จับครับ

โดยคุณ arnothai 19 ก.ค. 2559, 10:05

ตอบความคิดเห็นที่ 90

 แนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าให้ดีครับ หากมีลิขสิทธิ์ควรขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่มีปัญหาครับ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาด้านกฎหมายแนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2559, 11:05

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก