คนใช้รถเป็นผู้ค้ำ ผู้เช่าซื้อสามารถเอารถไปได้ไหม|คนใช้รถเป็นผู้ค้ำ ผู้เช่าซื้อสามารถเอารถไปได้ไหม

คนใช้รถเป็นผู้ค้ำ ผู้เช่าซื้อสามารถเอารถไปได้ไหม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คนใช้รถเป็นผู้ค้ำ ผู้เช่าซื้อสามารถเอารถไปได้ไหม

พอดีมีปัญหากับน้าค่ะ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อน้าซื้อรถ

บทความวันที่ 7 ม.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10946 ครั้ง


คนใช้รถเป็นผู้ค้ำ ผู้เช่าซื้อสามารถเอารถไปได้ไหม


          พอดีมีปัญหากับน้าค่ะ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อน้าซื้อรถ และเราเป็นคนค้ำ แต่ระยะหลังมีปัญหากัน ถ้าน้าจะเอารถไปได้ไหมค่ะ  เพราะตอนนี้เราไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองซื้อรถได้
 

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          การที่น้าของท่านเข้าทำสัญญาเช่าซื้อโดยเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าซื้อกับไฟแนนซ์ จึงเป็นการเข้าทำสัญญาในฐานเป็นตัวแทนของท่านซึ่งเป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะกลับแสดงตนให้ปรากฎด้วยการเข้ารับเอาสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวที่น้าได้ทำไว้แทนตนก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 806 ดังนั้น น้าจึงไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะมาเรียกรถคันที่เช่าซื้อคืนจากท่านเพราะตนได้กระทำภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน โดยท่านย่อมมีความผูกพันต่อไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อนั้น ตามมาตรา 820


ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 806
  ตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนได้ทำไว้แทนตนก็ได้ แต่ถ้าตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนทำการออกหน้าเป็นตัวการไซร้ ท่านว่าตัวการผู้นั้นหาอาจจะทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และเขาขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่

มาตรา 820  ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สอบถามค่ะ ดิฉันกับสามีซื้อรถยนต์แต่ได้เลิกกันยังไม่หย่า ซิึ่งดิฉันได้ส่งงวดรถจนหมดแต่ซื่อเป็นของสามีเช่าซื้อ แต่คนค้ำคือดิฉัน เมื่อเวลาโอนสามารถโอนเป็นชื่อดิฉันได้เลยหรือไม่ค่ะ

โดยคุณ ต่าย 12 พ.ค. 2557, 09:35

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก