เรียกร้องสิทธิ์ได้หรือเปล่า|เรียกร้องสิทธิ์ได้หรือเปล่า

เรียกร้องสิทธิ์ได้หรือเปล่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เรียกร้องสิทธิ์ได้หรือเปล่า

หนูกะแฟนคบมา 6 ปี จะ 7 ปี ตลอดเวลาเขาเป็นคนดี

บทความวันที่ 7 ม.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10386 ครั้ง


เรียกร้องสิทธิ์ได้หรือเปล่า

    
           หนูกะแฟนคบมา 6 ปี จะ 7 ปี  ตลอดเวลาเขาเป็นคนดี  สัญญากะหนูว่าเรียนจบจะมาแต่งงานกะหนู  เราคบกันยุด้วยกัน  พ่อ  แม่  พี่น้องรับรู้  แต่จู่ๆๆ พอเค้าจะเรียนจบ  เขาขอเลิกกะหนูเพราะเขามีคนใหม่  หนูอยากทราบว่าหนูจะเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่า


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

         หากมีการหมั้นกันแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น โดยไม่มีการสมรสเพราะความผิดของฝ่ายนั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชดใช้ค่าทดแทนได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1439 โดยค่าทดแทนที่อาจเรียกจากกันได้แก่เพื่อทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น ตามความมาตรา 1440 วรรคแรก(1)

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1439
  เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย

มาตรา 1440  ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้
(1) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
(2) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร
(3) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางทำมาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส
           ในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว่า ของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับ หรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นก็ได้

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก