ผลทางกฎหมายกรณีแยกกันอยู่โดยไม่สมัครใจ|ผลทางกฎหมายกรณีแยกกันอยู่โดยไม่สมัครใจ

ผลทางกฎหมายกรณีแยกกันอยู่โดยไม่สมัครใจ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผลทางกฎหมายกรณีแยกกันอยู่โดยไม่สมัครใจ

ดิฉันกับสามีจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย

บทความวันที่ 9 มิ.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13450 ครั้ง


ผลทางกฎหมายกรณีแยกกันอยู่โดยไม่สมัครใจ

            ดิฉันกับสามีจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย  มีบุตร 1 คน อายุ 19 ปี 8 เดือน  เมื่อปี 2555 ทราบว่าสามีมีเมียน้อย ได้กู้เงินสหกรณ์เพื่อส่งเสียเลี้ยงดูเมียน้อยไปหลายแสนบาท  ดิฉันจึงดึงบัญชีเงินเดือนสามีมาดูแล  ในช่วงเวลาดังกล่าวสามีหาเหตุขอหย่ากับดิฉันอยู่เนืองๆ  แต่ดิฉันไม่หย่าให้  กอปรกับสามีไม่มีเหตุฟ้องอย่าดิฉันได้ จึงอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเรื่อยมา โดยที่สามีก็ส่งเสียเลี้ยงดูดิฉันและลูกตามปกติ 
            ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามีทำงานอยู่  ได้แจ้งดิฉันว่าสามีได้กู้เงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่ดิฉันไม่ทราบ  เมื่อดิฉันสอบถามสามีบอกว่าต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าววิ่งเรื่องเพื่อขอย้ายกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่สามีที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นการขอย้ายอย่างเร่งด่วน แต่ดิฉันก็ขัดไม่ได้เพราะสามีอ้างว่าอยากกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่  ดิฉันจึงได้สอบถามสามีเกี่ยวกับภาระหนี้สินเกี่ยวกับการผ่อนชำระบ้านและภาระการส่งเสียเลี้ยงดูลูกที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย  สามีแจ้งว่าจะรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดู  แต่ฟังดูไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้  ดิฉันอยากสอบถามปัญหาดังนี้
        -  กรณีที่สามีย้ายกลับไปภูมิลำเนาเร่งด่วนและไปไกลจากจังหวัดที่ดิฉันกับลูกอยู่มาก  เจตนาของสามีที่บอกกับดิฉันคืออยากกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ชรา  ดิฉันพอรับได้ แต่ดิฉันเกรงว่าสามีมีเจตนาย้ายไปไกลเพื่อเป็นการแยกกันอยู่กับดิฉัน  หากแยกกันอยู่โดยที่ดิฉันไม่สมัครใจเช่นนี้ ดิฉันเกรงว่าเมื่อเวลานานไป สามีจะใช้เหตุการขอหย่าเนื่องจากแยกกันอยู่เกิน 5 ปีได้หรือไม่  หากดิฉันจะแสดงเจตนาว่าดิฉันไม่สมัครใจที่จะแยกกันอยู่กับสามีดิฉันจะทำอย่างไรเพื่อจะมีผลตามกฎหมายในวันข้างหน้า
        - กรณีที่สามีย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัด หากสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดูดิฉัน ตลอดจนไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูก  และไม่ส่งเสียค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูก  ตามที่ได้ตกลงกับดิฉันไว้แล้ว โดยอ้างว่าลูกมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  ทั้งๆ ที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่  ดิฉันจะทำสัญญาผูกมัดให้เขาทำตามข้อตกลงส่งเสียเลี้ยงดูดิฉันและลูกได้หรือไม่  หากต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว จะทำให้ถูกแบบและมีผลบังคับในอนาคตได้นั้นต้องทำตามแบบและทำได้ที่ไหนอย่างไร  และผลของการทำสัญญาให้สามีส่งเสียเลี้ยงดูในระหว่างที่เขาย้ายไปต่างจังหวัด สามีจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างได้หรือไม่ว่าดิฉันยินยอมแยกกันอยู่โดยสมัครใจ
         อยากให้อาจารย์แนะนำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วย จักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

           

คำแนะนำสำนักงานทนายความ  ทนายคลายทุกข์

            1.พฤติการณ์ที่สามีย้ายกลับไปภูมิลำเนาเพื่อดูแลบิดามารดา ไม่ใช่กรณีที่สามีและท่านสมัครใจแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุให้สามีอ้างฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 (4/2) ได้เพราะเหตุหย่าที่สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ด้วยเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี ต้องเกิดจากความสมัครใจโดยแท้จริงของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่สมัครใจแต่ฝ่ายเดียว
           2.ท่านและสามีชอบที่จะทำหลักฐานข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตามสมควรแก่บุตรเป็นหนังสือได้ อันมีลักษณะเป็นการทำสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้มีผลบังคับผูกพันเรียกร้องบังคับกันได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 374 ทั้งนี้ สามารถทำสัญญาดังกล่าวได้ระหว่างกันเอง ไม่จำต้องทำต่อหน้านายทะเบียน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14

แฟนหาเรื่องแยกกันอยู่ เพื่อที่จะหาเรื่องฟ้องหย่า และหลอกครอบครัว ว่าไปทำงานแต่ที่จริง ไปนอนกับผู้ชายที่รู้จักทางเฟสบุค ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ เพื่อให้กลับมาอยู่ด้วยกัน ใช้กฏหมายบังคับให้กลับมาได้มั้ยครับ

โดยคุณ กันและกัน 6 ม.ค. 2561, 19:27

ความคิดเห็นที่ 13

สามีได้แยกกันอยู่กับดิฉันมาครบ 1 ปีแล้ว แยกกันอยู่ตั้งแต่ที่ดิฉันคลอดบุตร โดยไม่มาหาดิฉันและลูก(1ขวบ)เลย มีการโอนเงินให้ทุกเดือน (โดยดิฉันต้องทวงถามเรื่องเงินก่อนทุกครั้ง) และทราบว่าสามีได้ไปอยู่กินกับผู้หญิงอื่น โดยทางครอบครัวสามีและเพื่อนของสามีรู้ว่าเขาไปอยู่กับอีกคนจริง ดิฉันพยายามคุยเพื่อขอหย่ากับสามี แต่สามีก็หนีหน้าและเบี่ยงประเด็นตลอด ดิฉันจะฟ้องหย่าได้มั้ยคะ หรือจะมีทางไหนที่ให้ทางกฎหมายบังคับให้เขาหย่ากับดิฉันได้มั่งคะ

โดยคุณ soworry 7 ต.ค. 2560, 12:06

ตอบความคิดเห็นที่ 13

จะฟ้องหย่าได้ต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมาย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ต.ค. 2560, 15:20

ความคิดเห็นที่ 12

สามีเป็นตำรวจ หนูกับสามีแยกกันอยู่แต่ยังจดทะเบียน มีบุตรด้วยกัน1คน แต่ตอนนี้สามีไปมีเมียน้อยมีบุตร 1 คน โดยที่หนูยังไม่หย่า โดยสามีให้ค่าเลี้ยงดูบุตรกับหนู เดือน 6000 บาท แต่หนูอยากจะหย่ากะเค้า ถ้าหนูหย่าแล้วเค้าไปจดกับเมียน้อย ลูกของหนูจะได้รับสิทธิ์อารัยบ้างค่ะ สาเหตุที่จะหย่าเพราะเค้ากู้เงินโดยที่หนูไม่ได้เซ็นต์ไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะ ลูกหนูจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างค่ะ

โดยคุณ วรรัตน์ สองแก้ว 17 ส.ค. 2560, 16:14

ตอบความคิดเห็นที่ 12

กรณีตามปัญหา  หากสมัครใจหย่าขาดจากกัน ก็ควรทำความตกลงในเรื่องทรัพย์สินและค่าเลี้ยงดูบุตรไว้ในทะเบียนการหย่าด้วย เพราะหากภายหน้าสามีละเลยเพิกเฉยไม่ส่งเสียเลี้ยงดู ท่านก็สามารถฟ้องให้สามีปฏิบัติตามทะเบียนการหย่าได้  หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:19

ความคิดเห็นที่ 11

สามีมีเมียน้อย มีลูก ความจริงเพิ่งเปิดเผย เดือนมีนา สามีไม่หย่า ตอนแรกก็ส่งเสียดี เดือนนี้ไม่ส่งให้ลูก ไม่โทรหา ไม่รับสาย ไม่มาหาลูก 2 เดือนแล้ว เอาเด็กและเมียน้อย มาเลี้ยงดูเดือนมิถุนายน ส่วนเราอยู่บ้าน (เราทำงานที่อีกจังหวัด เขาทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดที่บ้านเขา ปกติจะมาบ้านเราเดือนละประมาณ 2 อาทิตย์ และกลับไปทำธุรกิจ) ส่วนเมียน้อย ก้จะโพสรูป ครอบครัว ละลาน เรา แท๊กเรา ให้เราเสียหาย เปิดเผยตัว สามีเรามีทรัพย์สิน เราจะไม่หย่า แต่จะทำสัญญาให้ส่งเสียเลี้ยงดูแบบไหนดี ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ phiraya 1 ส.ค. 2559, 08:45

ความคิดเห็นที่ 10

 ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือผมกับภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้อง อยู่กินกันมา13ปี เพิ่งตัดสินใจมีลูกคนแรก ได้2ขวบกว่าแล้ว แต่เมื่อเดือนมีนา59เธอกับลูกหายตัวไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไปแม้แต่นมลูก ไม่มีข้อมูลใดเลย มีคำบอกเล่าจากญาติเธอว่า"หนี" ผมสับสน เพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาพักนึง ทุกอย่างดูปกติ(แต่ผมอยู่ในช่วงตกงาน)แต่ภาระอย่างอื่นก็ไม่มี มีแค่ลูกเท่านั้น เธอจะหนีทำไม ผมยังออกตามหาอยู่จนตอนนี้ กรกฎา แล้วยังไร้ร่องรอย (ผมก็คิดถึงเเละเป็นห่วงโดยเฉพาะลูกยังเล็กมาก)ผมอยากทราบว่าในทางกฎหมาย จะทำอะไรได้บ้างหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้าง เพราะผมติดต่อแทบทุกหน่วยงานแล้ว ดูเหมือนไม่ได้อะไร (เอกสารมีทั้งใบสมรส  สำเนาใบสูของลูกที่ผมเซ็นเป็นพ่อที่ร.พ. ใบแจ้งความคนหาย ฯ.) ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ Bulice Parcarzarp 17 ก.ค. 2559, 14:23

ความคิดเห็นที่ 9

 ตอนนี้ดิฉันมีปัญหาเรื่องที่สามกับสามีกรณีไม่ได้หย่ากับสามีและดิฉันต้องการค่าเลี้ยงดูบุตร โดยตกลงกันว่าเขาจะให้เราเดือนละ 5,000 บาทไม่รวมค่าเทอมบุตร  แต่ดิฉันต้องการให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถ้าเป็นไปได้อยากให้หักเงินเดือนของเขาจากต้นสังกัด(เขาเป็นพนักงานรัฐ)โดยหักผ่านบัญชีของสามี เขาบัญชีของบุตรหรือตัวดิฉันเอง ไม่ทราบว่าสามารถจะทำได้ไหม และทำอย่างไร สาเหตุที่ดิฉันต้องการทำเช่นนี้เพราะเขาติดผู้หญิง และทางฝ่ายเมียน้อยมีบุตรติดจากสามีเก่าอีกสองคนหากไม่มีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเขาคงไม่เหลือเงินส่งเสียให้บุตรอย่างแน่นอน 

โดยคุณ รัตนาวดี 24 มิ.ย. 2559, 22:43

ความคิดเห็นที่ 8

1.ดิฉันโดยสามี  มาว่ามีชู้ เที่ยวถามเพื่อนๆๆดิฉัน  
แล้วดิฉันก้อไม่มีชู้อย่างที่สามีกล่าวหา
ปู่ย่า แม่ ก็บอกให้เลิก
อย่างนี้ถือว่ามิ่นประมาณได้ไม่อยู่ด้วยกันมา  15 ปี เป็นเหตุฟ้องหย่าได้มั้ย

2.สามีดิฉัน เคยมีเมียน้อย  แต่ดิฉันไม่ได้หย่ากับเขา

แต่ตอนนี้จากพฤติการณ์ข้อ1  ทำให้ดิฉันอยาก  

หย่า เพราะสามีชวนทะเลาะตลอด  ไม่สบายใจ คุยกันหลายรอบแล้ว

โดยคุณ คุณกฎหมาย อยากรู้ 30 พ.ย. 2558, 10:14

ตอบความคิดเห็นที่ 8

 ฟ้องหย่าได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:13

ความคิดเห็นที่ 7

 ฟ้องหย่าได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:13

ความคิดเห็นที่ 6

 พอดีตอนนี้ได้แยกกันกับสามีที่จดทะเบียนมีลูกคนคนโตบ้านดิฉันคนเล็กอยู่เค้า. เแต่แยกกันโดยไม่บอกไม่กล่าวให้รู้ได้เดือนแล้วแต่ทางเค้าไม่ให้ติดต่อกัน และเค้าก็ไม่ได้ส่งเงินทางบ้านเรา และยังเอาไปรถมอไซค์ชื่อดิฉันแต่เค้าเป็นคนค้ำด้วย ไปหาเค้าบ้านเค้าไม่ให้เจอกัน นัดมาอย่าและชื่อค้ำเค้าก็ไม่มาทั้งทีเค้าตกลงว่าจะนัดกันแต่ก็ไม่มาตามโทรก้อไม่รับ แต่เราทั้งสองที่แฟนกลับไม่ได้คุยเองแต่ทางบ้านเป็นคุยและโดยที่ขอคุยกับแฟนเค้าก้อไม่คุยกัน อย่างทำไงค่ะ

โดยคุณ ปัจลี โพธิทอง 10 ส.ค. 2558, 14:21

ตอบความคิดเห็นที่ 6

 ไม่มาหย่า ต้องฟ้องหย่าครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:15

ความคิดเห็นที่ 5

 ไม่มาหย่า ต้องฟ้องหย่าครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:15

ความคิดเห็นที่ 4

 ถามครับ แต่งงานจดทะเบียนสมรส กับภรรยามา 1 ปี แต่อยู่กินกันมา 11 ปี

ไม่มีบุตร แล้วมีเรื่องทะเลาะกัน โดยภรรยาให้เหตุผลมาแค่ว่าเบื่อและอยากอยู่คนเดียว แล้วหนีไป ติดต่อมาอีกทีบอกว่าขอแยกกันอยู่ โดยที่ผมไม่สมัครใจ และมีเพื่อนของภรรยาช่วยปกปิดที่อยู่ยุยง ให้แยกกันอยู่ ผมจะทำอะไรได้บ้างครับ

โดยคุณ เฉลิมชัย จำรัส (สมาชิก) 9 ม.ค. 2558, 16:41

ตอบความคิดเห็นที่ 4

 ฟ้องหย่าครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:17

ความคิดเห็นที่ 3

 ฟ้องหย่าครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 24 มิ.ย. 2559, 20:17

ความคิดเห็นที่ 2

 ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับสามีมาปีที่4แล้วก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันมาแล้ว10ปี ตอนนี้สามีไปมีเมียน้อยพร้อมเช่าบ้านให้อยู่ และบังคับให้ฉันแยกกันอยู่โดยที่ไม่ได้สมัครใจและจะไม่ส่งค่าเลี้ยงดูให้เงินเก็บที่เป็นสินสมรสไว้ใช้ ถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันสามารถฟ้องร้องอะไรได้บ้างคะช่วยแนะนำหน่อยคะแต่ดิฉันไม่อยากหย่า

โดยคุณ พรนิภา 4 พ.ย. 2557, 20:37

ความคิดเห็นที่ 1

 สามีฟ้องหย่าแต่ดิฉันไม่ยอมหย่าดิฉันกับสามีอยู่ด้วยกันที่อเมริกา11เดือนและดิฉันจดทะเบียนสมรสได้8เดือนและดิฉันยังไม่ได้ใบเขียวดิฉันไม่อยากที่จะหย่ากับเขาดิฉันต้องทำยังไงถึงจะได้อยู่ด้วยกันและต้องทำยังไงถึงจะได้ใบเขียวเพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองต่อไปช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ ประกาพรรณนพเก้า 12 มิ.ย. 2557, 22:47

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก