ฟ้องรับรองบุตร|ฟ้องรับรองบุตร

ฟ้องรับรองบุตร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟ้องรับรองบุตร

การฟ้องให้ฝ่ายชายรับรองบุตรต้องทำอย่างไรคะ

บทความวันที่ 8 เม.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13657 ครั้ง


ฟ้องรับรองบุตร

   
              การฟ้องให้ฝ่ายชายรับรองบุตรต้องทำอย่างไรคะ ติดต่อยื่นขอฟ้องได้ที่ไหนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

            การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งจะต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1556 จึงเป็นคดีครอบครัวอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 2534 มาตรา 11(3) มารดาหรือเด็กจึงสามารถยื่นฟ้องบิดาเด็กต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่บิดาหรือเด็กมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นส่วนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในการดำเนินคดี

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1556 
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้
             เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
            ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ
            ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย
           การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

ขอปรึกษาหน่อยคับท่าน..เรื่องสิทธิ์ครอบครองบุตร...กรณี เมียมีชู้ (ไม่ได้จดทะเทียน)

อยุ่กินกับแฟนมา ร่วม5-6 ปี (ไม่ได้จดทะเบียน) มีลูกสาว ด้วยกัน1 คน ตอนนี้ ลูก4 ขวบ เดือนหน้านี้คับ ... 

ลูกอยุ่ในการเลี้ยงดูของ ญาติฝั่งผม มาโดยตลอด ส่วนผมกับแฟน มาทำงานที่กรุงเทพ 

ระหว่างนั้น แทบไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกกันเลย .. 

จน เมื่อ ช่วง สิงหา ปีที่แล้ว ผมจับได้ว่าแฟนมีชู้ ...

ผมก่ะให้อภัย และให้โอกาส หลายต่อหลายครั้ง และ พยายามรักษา ครอบครัว ความสัมพันธุ์ เราไว้อย่างเต็มที่ โดยในระหว่างนั้น เธอก่ะทั้งติดต่อและไปหากันกับชู้อยุ่ เรื่อยๆ ในขณะ ที่เธอบอกว่า จะเลิกกับชู้นั้น และย้ายกลับมาอยุ่ที่บ้านจะได้อยุ่กับลูกด้วย ผมออกจากงานและย้ายมา ส่วนเธอรอเคลียงานอีกเดือน  ..... จน ในที่สุด เดือนกุมภา เธอก่ะเลือกทิ้งผมไปอยุ่กับชู้ ในที่สุด ..

และเรื่องก่ะเกิด ว่าเธอจะมาเอา ลูกสาวผมไปอีก ..

ผมจะทำอย่างไร เพื่อที่จะมีสิทธิ์ ดูแลลูกอย่างถูกกฏหมาย คับ.. ขอความกรุณารบกวนเป็นอย่างสูงคับ

โดยคุณ Wiset Nittayasit 19 เม.ย. 2562, 22:14

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ฟ้องศาลเพิกถอดอำนาจการปกครองของแม่ โดยยกเหตุที่ร้ายแรงที่ทำไมถึงขอเพิกถอน และยื่นคำร้องจดทะเบียนว่าเป็นบุตรของคุณ ตามมาตรา 1547 ป.พ.พ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 เม.ย. 2562, 10:15

ความคิดเห็นที่ 4

ขอเรียนถามว่า

ผมใด้เลิกลากับแฟนได้5ปีแล้วมีลูกอยู่1คนอายุ8ปีตอนที่เลิกกันลูกอายุได้3ปีแม่เขาทิ้งไปทำงานที่ต่างจังหวัดผมก็เอาลูกมาเลี้ยงที่บ้านได้5ปีแล้วแล้วตอนนี้แม่เขาจะฟ้องเอาลูกผมไปผมต้องทำไงดีคับผมไม่ได้จดทะเบียนกันคับขอคำปรึกษาหน่อยคับต้องทำยังดี

โดยคุณ พงค์พร ธรรมใจ 13 ก.พ. 2562, 10:37

ความคิดเห็นที่ 3

ผมมีปัญหากับภรรยาซึ่งเราทั้ง 2คนได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เรามีปากเสียงกันแต่ไม่มีการลงมือใดๆภรรยา นำลูกหนีไปแต่ภรรยาไม่มีงานทำ อาศัยทางญาติอยู่ ซึ่ีงผมนั้นเป็นไปรษณีย์ เครือรัฐวิสาหกิจ มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง (ขณะนี้ซื้อบ้านและกำลังผ่อนอยู่) ซึ่งบุตรเป็นเด็ก ผู้หญิง ผมอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเลี้ยงบุตร ผมสามารถ เบิกค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลให้ลูกได้ครับ 

โดยคุณ Manassanan Klaharn 14 พ.ค. 2560, 12:03

ตอบความคิดเห็นที่ 3

หากท่านต้องการมีสิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถจดทะเบียนหย่าและตกลงเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตรว่าท่านจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือไม่อย่างไร หรือท่านอาจฟ้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของมารดา และสั่งให้ท่านมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวได้ โดยอาจตกลงให้มารดาเด็กจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ อย่างไรก็ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 มิ.ย. 2560, 14:48

ความคิดเห็นที่ 2

 ขอเรียนถามว่า

บิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่จดทะเบียนรับรองบุตร แต่บิดา - มารดา แยกกันอยู่ ซึ่งเด็กอยู่กับมารดา ตั้งแต่เกิด จนปัจจุบัน เด็กอายุ 14 ปี (ครบ 14 ปีบริบูรณ์ 15 พ.ค. 2560) และชีวิตความเป็นอยู่ ในการไปโรงเรียน หาที่เรียนให้เด็ก มารดาเป็นผู้ รับภาระทั้งหมด  ซึ่งบิดา ให้ค่าเลี้ยงดู แค่เดือนละ 2,000.-บาท ส่วนค่าเทอม บิดารับราชการ เบิกค่าเทอมได้ นอกเหนือจากเงิน 2,000.- มารดาเป็นผู้รับภาระทั้งหมด ( ตั้งแต่ค่าโทรศัพท์ ค่ากินอยู่ทั้งหลาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเด็ก มารดาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ) และในการเดินทางไปโรงเรียน มารดา เป็นผู้ รับ - ส่ง เด็ก เป็นประจำทุกวัน แม้กระทั่งไปทำกิจกรรมกับเพื่อน มารดาก็เป็นผู้ รับ - ส่ง

ต่อมา บิดา มีความเข้มงวด และกดดันเด็กในเรื่องการศึกษา และไม่ฟังเหตุผล บังคับในสิ่งที่เด็กไม่เต็มใจทำ และอื่นๆ และไม่ยอมรับสังคมในปัจจุบัน  หรือแม้กระทั่งทำงานอะไรให้บิดา ถ้าไม่พอใจ ก็จะว่า แล้วก็มาลงที่เด็ก ทำให้เด็กเมื่อเจอบิดา ไม่มีความสุขเลย และเกรงกลัวบิดามาก

เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ ทั้งมาดาร และตัวเด็กเอง ควรจะไปพบศาลใด

รบกวนตอบคำถามด่วนเลยนะคะ

โดยคุณ 13 มี.ค. 2560, 09:56

ความคิดเห็นที่ 1

  ในกรณีจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ได้ เพื่อไปยื่นประกันสังคม(เงินสงเคราะห์บุตร)เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา(ภรรยาเป็นคนกัมพูชาเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฏหมาย) ทางอำเภอจึงได้ให้คำแนะนำมาว่า ให้ไปติดต่อที่ศาลผมจึงได้ไปติดต่อที่ศาลเยาวชน จ.ชลบุรี ทางศาลได้บอกว่าให้ตั้งทนายเพื่อยื่นฟ้อง อย่างงี้ผมควรทำยังไงครับ แล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับ

โดยคุณ อรรถพล วงษ์ทองดี 14 ม.ค. 2560, 11:29

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก