ผมรอลงอาญา 1 ปีภายในหนึ่งปีนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้าง|ผมรอลงอาญา 1 ปีภายในหนึ่งปีนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมรอลงอาญา 1 ปีภายในหนึ่งปีนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผมรอลงอาญา 1 ปีภายในหนึ่งปีนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมรอลงอาญา 1 ปี แต่ผมเป็นคนชอบเที่ยวเลยมั้งจะถูกคนหาเรื่องอยู่เสมอ

บทความวันที่ 15 ต.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11319 ครั้ง


ผมรอลงอาญา 1 ปีภายในหนึ่งปีนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้าง

             ผมรอลงอาญา 1 ปี แต่ผมเป็นคนชอบเที่ยวเลยมั้งจะถูกคนหาเรื่องอยู่เสมอ  ผมอยากทราบว่าถ้าผมคุมอารมณ์ไม่อยู่ เกิดเหตุทะเลาะกันมีคดีขึ้นโรงพัก  โทษที่รอลงอาญา1ปีจะเป็นยังไงคับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            หากท่านกระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อน โดยในคดีหลังนี้ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกด้วยแล้ว ศาลที่พิพากษาคดีหลังหากต้องลงโทษจำคุก ให้บวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง ตาม ป.อ.มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ศาลรอการลงโทษจำคุกไว้นี้ ทีมงานทนายคลายทุกข์จึงขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงหรือการสุ่มเสี่ยงการกระทำความผิดใดๆ และควบคุมอารมณ์ใช้สติยับยั้งชั่งใจต่อเหตุ สิ่งเร้าใดๆ อันจะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำผิดนั้น ถ้าและท่านสามารถดำรงตนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทโดยไม่ได้กระทำความผิดภายในเวลาที่รอการลงโทษ ท่านย่อมพ้นจากการที่จะถูกลงโทษในคดีนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 58 วรรคสอง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก