การหย่าเมื่อจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ|การหย่าเมื่อจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ

การหย่าเมื่อจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การหย่าเมื่อจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ

ดิฉันได้จดทะเบียนสมรสกับคนไทยตามกฎหมายประเทศออสเตรเลีย

บทความวันที่ 4 ก.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15004 ครั้ง


การหย่าเมื่อจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ

             ดิฉันได้จดทะเบียนสมรสกับคนไทยตามกฎหมายประเทศออสเตรเลีย แต่ตอนนี้ได้กลับมาอยู่ไทยแล้ว มีลูกด้วยกัน 1 คน อายุ 4 เดือน แต่แยกกันอยู่ตั้งแต่ก่อนคลอด เห็นหลายๆ คนบอกว่าจดที่ต่างประเทศไม่มีผลกับกฎหมายไทย ถามที่เขต ก็ได้คำตอบว่า ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เพราะดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย บางคนก็บอกว่า ต้องไปแจ้งสถานะที่เขตถึงจะมีผล ถ้าไม่แจ้งก็ไม่มีผล 
           อยากทราบว่าจะต้องทำเรื่องหย่าหรือไม่  แล้วถ้าต้องหย่าจะต้องทำอย่างไร ทำเรื่องที่ไทยได้หรือไม่คะ แล้วเรื่องลูกจะมีผลอะไรหรือไม่ค่ะ ไม่อยากให้ฝ่ายชายมาเกี่ยวข้อง เพราะไม่ได้ส่งเสียหรือมาเจอลูกเลย อยากจะทำเรื่องปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว เพื่อที่จะได้สามารถทำเรื่องเอกสารทุกอย่างของลูกได้โดยไม่ต้องให้ฝ่ายชายรับรู้

      
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           กรณีที่ท่านและสามีสมรสกันซึ่งจดทะเบียน ณ ต่างประเทศโดยมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานฑูตหรือกงสุลไทย จึงไม่ใช่การจดทะเบียนสมรส ตาม ป.พ.พ. การหย่าโดยความยินยอมย่อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1515 แต่ต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน ก็มีผลเป็นการหย่าโดยความยินยอมตามมาตรา 1514 วรรคสองแล้ว ทั้งนี้ท่านและสามีจึงตกลงหย่ากันโดยความยินยอมกันเป็นหนังสือกันได้ที่ไทย ตลอดทั้งทำความตกลงเรื่องอำนาจปกครองบุตรและแบ่งทรัพย์สินหนี้สินระหว่างกัน

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1514
การหย่านั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล
            การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน
มาตรา 1515  เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

1459 

 

โดยคุณ ming 18 ต.ค. 2560, 16:16

ความคิดเห็นที่ 5

สามีเป็นชาวอเมริกัน จดทะเบียนสมรสที่รัฐเพนซิลวาเนีย ในสหรัฐอเมริกา

ตอนนี้ดิฉันทำงานที่ไทย สามีทำงานที่จีน แล้วเค้านอกใจไปมีเพศสัมพันธ์

และความสัมพันธ์กับหญิงอื่นคะ เราสองคนคุยและตกลงกันเรื่องหย่าได้

เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐนั้นได้อย่างไรบ้าง 

เพราะเท่าที่ทราบคือคนใดคนหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในรัฐนั้นอย่างน้อย 6 เดือน 

ถึงจะดำเนินเรื่องได้ รบกวนด้วยคะ 

โดยคุณ เมขลา 12 ก.ย. 2560, 22:46

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ถ้าหากตกลงเรื่องหย่าได้ ก็เป็นหย่าโดยความยินยอม ไม่จำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลครับ ซึ่งก็อาจใช้ช่องทางการหย่าโดยความยินยอมต่างสำนักทะเบียน โดยเรื่องดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานเขตหรืออำเภอท้องที่ที่คุณอยู่ได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ย. 2560, 16:19

ความคิดเห็นที่ 4

 สวัสดีค่ะ  ขอสอบถาม  เรื่องทะเบียนสมรส  จดทะเบียน ในประเทศมาเล  แต่ไม่ได้จดในไทย  มีลูกด้วยกัน1คน  แยกกันอยู่หนูกลับมาอยู่ไทย แต่ไม่ได่หย่ากัน ตอนนี้เขาย้ายบ้านไปอยู่ไหนไม่รู้เจอกับแฟนใหม่คนเกาหลีหนูสามารถจดทะเบียนกับคนเกาหลีได้ไหม  

โดยคุณ สุดาพร 26 พ.ย. 2559, 23:34

ตอบความคิดเห็นที่ 4

สวัสดีค่ะ อยู่กินกับสามีเก่าชาวออสเตรเลียซึ่งทำงานที่ปาปัวนิวกินี ได้จดทะเบียนสมรสกับดิฉันที่อำเภอในออสเตรเลียในปี พ.ศ 2010 เมื่อ ต้นปี เดือนมกราคม ปีพ.ศ 2014ตกลงว่าเลิกกันและแยกกันอยู่ เพราะเหตุทะเลาะเบาะแว้ง โดยดิฉันกลับไทยหลังจากตกลง ติดต่อฐานะเพื่อนได้ 1 ปีจากนั้นขาดการติดต่อรวมระยะเวลา 4 ปี 

ดิฉันไม่ได้กลับไปที่ออสเตรเลียหรือปาปัวนิวกินีอีกเลย มาวันนี้ ดิฉันมีแฟนใหม่ อยากจดทะเบียนสมรส แต่ติดทะเบียนหย่ากับสามีเก่า ดิฉันอยากขอคำปรึกษาจะต้องดำเนินการแบบไหนเพื่อที่จะหย่าขาดกับสามีเก่าที่ขาดการติดต่อได้ 

ขอแสดงความนับถือ

จูน 

โดยคุณ จูน 23 ธ.ค. 2562, 08:10

ความคิดเห็นที่ 3

 สวัสดีคะ..ดิฉันรบกวนเรียนถามเรื่องหย่าคะ ดิฉันได้จดทะเบียนสมรส(จดในโบทถ์กับบาทหลวงคะ) ดิฉันต้องการหย่ากับเขา แต่เขาไม่ยอมหย่า อย่างงี้ถ้าดิฉันกลับไทย โดยไม่ติดต่อกับเขาเลย อย่างงี้จะมีผลอะไรกับไทยไหมคะ หมายถึง ถ้าดิฉัน จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสใหม่ มันจะแจ้งสถานะเราไหมคะ ว่าเราแต่งงานหรือไม่

โดยคุณ พาณิภัค 26 ต.ค. 2559, 04:31

ความคิดเห็นที่ 2

ดิฉันแต่งงานกับสามีชาวอังกฤษ5ปีที่แล้วกลับมาเมืองไทยเขาไม่ติดต่อไม่ส่งเสียเพราะดิฉันทะเลาะกับสามีเมื่อตอนอยู่อังกฤษเวลาเนินนานให้เขามาหย่าเขาไม่มาเมืองไทยเราจดทะเบียนที่นครปฐมดิฉันอยากหย่ากับสามีต้องทำอย่างไรค่ะ กรุณาช่วยด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

โดยคุณ อรทัย ทอมสัน 14 พ.ค. 2558, 13:01

ความคิดเห็นที่ 1

 ถูกสามีต่างชาติฟ้องหย่า

โดยคุณ สุวรรณี 23 พ.ย. 2557, 16:22

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก