ขั้นตอนในการยกบุตรบุญธรรม|ขั้นตอนในการยกบุตรบุญธรรม

ขั้นตอนในการยกบุตรบุญธรรม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขั้นตอนในการยกบุตรบุญธรรม

ดิฉันอยากจะทราบขั้นตอนในการยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของพี่สาว

บทความวันที่ 13 มิ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11816 ครั้ง


ขั้นตอนในการยกบุตรบุญธรรม


           ดิฉันอยากจะทราบขั้นตอนในการยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของพี่สาว เนื่องจากพี่สาวแต่างงานกับชาวอเมริกันมา 3 ปี และยังไม่มีบุตร ดิฉันจึงอยากจะยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของพี่สาวตัวเอง เพราะปกติดิฉันก็จะพาครอบครัวที่เมืองไทยไปเยี่ยมพี่สาวทุกปี  ตรดิฉันอายุ 12 ปี ดิฉันหย่ากับสามีได้ 5 ปีและเป็นผู้มีอำนาจเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว
          อยากจะทราบขั้นตอนการดำเนินการด้วยว่าต้องเริ่มติดต่อที่ไหนอย่างไร และทางพี่สาวที่อยู่ที่อเมริกา จะต้องดำเนินการในส่วนของเขาที่อเมริกาด้วยหรือเปล่า

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนและจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1598/21,1598/27 แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่พี่สาว ท่านควรติดต่อไปยังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมถึงข้อสงสัยดังกล่าวโดยตรง

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1598/21
  การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
            ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 1598/27  การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก