สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตร|สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตร

สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตร

  • Decha Image Slide

ผมและภรรยาแต่งงานกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

บทความวันที่ 7 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5020 ครั้ง


สิทธ์ในการเลี้ยงดูบุตร


          ผมและภรรยาแต่งงานกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส แต่จัดงานแต่งงานกันแบบผู้ใหญ่รับรู้มีการสู่ขอหมั้นหมาย  และจัดงานเลี้ยงใหญ่ หลังจากนั้นมีลูกด้วยกัน 1 คนเป็นผู้หญิง เวลาผ่านไปปีกว่า ผมและภรรยามีปัญหาหนี้สิน และการเงิน  ภรรยาจึงขอเลิกไป  ทางแม่และพี่สาวผมต้องการให้ผมและลูกไปอยู่ด้วยเพราะครอบครัวทางแม่ค่อนข้างมีฐานะ  ทางภรรยาผมก็ยินยอมที่จะให้ผมนำลูกไปเลี้ยงได้ ผ่านไปประมาณครึ่งปี ขณะนี้ลูกเรียนอยู่เนอสเซอรี่  แต่แม่ของผมต้องการจะให้ลูกผมไปเรียนเตรียมอนุบาล  แต่ภรรยาเก่าของผมเค้าไม่ยินยอมและขอนำลูกไปเลี้ยงเอง ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นภรรยาผมไม่เคยที่จะส่งเสียเลี้ยงดูอะไรเลย
           แม้กระทั้งค่าอาหารที่โรงเรียนเนอสเซอรี่ สัปดาห์ละ 100 ยังไม่ยอมจ่าย ครอบครับแม่ผมเป็นคนจ่าย ไปรับ ส่งที่เนอสเซอรี่ตลอด ตอนนี้ภรรยาเก่าผมเอาลูกไปอยู่ด้วยโดยไม่ยอมที่จะคืนให้ผม และนำลูกของผมไปอยู่กับยายหรือกับตาที่ต่างจังหวัด  โดยที่ตัวแม่เค้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน แบบนี้ผมสามารถฟ้องร้อง สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่ครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ภรรยาเก่าพาลูกไป  อาทิตย์กว่าแล้ว ทางโรงเรียนเตรียมอนุบาลเค้าก็รอเด็กอยู่  แต่ภรรยาเก่าไม่ทราบเป็นอะไรไม่ยอมให้ย้ายออกจากเนอสเซอรี่ ทั้ง ๆ ที่เด็กอายุเกือบจะ 3 ขวบแล้ว

    
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          เมื่อท่านและภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย ภรรยาจึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตรได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546, 1566 และ1567 (1) แต่อย่างไรก็ตาม หากภรรยาใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับตัวบุตรผู้เยาว์โดยมิชอบด้วยประการใด ท่านซึ่งเป็นบิดาสามารถร้องขอให้ศาลถอนอำนาจปกครองของภรรยาเสียทั้งหมดและตั้งให้ท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแทนตาม มาตรา 1582 ก็ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1546
  เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มารดาหรือบิดาตาย
(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

 มาตรา 1567  ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ
(1) กำหนดที่อยู่ของบุตร

มาตรา 1582  ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
           ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสีย
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก