อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง|อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง

อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง

อาคารชุดที่ประมูลซื้อจากกรมบังคับคดีค้างชำระค่าส่วนกลางอยู่ 4 แสนกว่า รวมเบี้ยปรับ

บทความวันที่ 7 ธ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 19721 ครั้ง


อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง

            อาคารชุดที่ประมูลซื้อจากกรมบังคับคดีค้างชำระค่าส่วนกลางอยู่ 4 แสนกว่า รวมเบี้ยปรับ  แล้วก็ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ผู้ซื้อเมื่อเข้าอยู่ก็ได้ชำระค่าส่วนกลางตามปกติแต่ไม่ยอมชำระหนี้ที่ค้างเก่า  ซึ่งทางนิติก็ไม่สามารถออกใบปลอดหนี้ให้ได้ ทางผู้ซื้อจึงได้ทำการฟ้องเพื่อให้นิติออกใบปลอดหนี้ให้  ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างฎีกาแล้วครับ ผมมีคำถามดังต่อไปนี้ครับ
           1.อายุความการฟ้องเรียกค่าส่วนกลางมีอายุความกีปีครับ?
           2.การที่ผู้ซื้อฟ้องนิติให้ออกใบปลอดหนี้นั้นมีผลให้อายุความสดุดหยุดลงหรือเปล่าครับ

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            1. อายุความการฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30
            2. การที่ผู้ซื้อฟ้องคดี ย่อมทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2)
 
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/14
  อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(2)  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้

มาตรา 193/30 อายุความนั้น  ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

มียอดค้างจ่ายค่าส่วนกลาง และมีค่าปรับ แต่มีการจ่ายค่าส่วนกลางไปแล้ว แต่ไม่จ่ายค่าปรับเนื่องจากไม่เคยได้รับแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านเลย จะไม่จ่ายค่าปรับส่วนนี้ได้ไหมค่ะเพราะรวมๆมาแล้วเยอะมาก

โดยคุณ เจเจ 29 มิ.ย. 2562, 10:52

ความคิดเห็นที่ 7

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9528/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 15 ม.ค. 2559 09:46:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ฎีกาของโจทก์ที่ว่า โจทก์ขอฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมายที่โจทก์จะยกอายุความสิทธิเรียกร้องมาบังคับให้จำเลยที่ 1 รับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเฉพาะส่วนที่ไม่ขาดอายุความ โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แม้นิติบุคคลอาคารชุดจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดชำระหนี้อันเกิดจากหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 29 แต่เมื่อหนี้ดังกล่าวมีอายุความ 5 ปี โจทก์จึงมีสิทธิขอชำระเพียงหนี้ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ถือเป็นการกล่าวชัดแจ้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งเจ้าของร่วมมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด แม้ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 บัญญัติขึ้นภายหลัง ป.พ.พ. และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมของเจ้าของร่วมก็ตาม แต่เมื่อ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มิได้บัญญัติอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องสำหรับเงินดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. เมื่อตามข้อบังคับของจำเลยที่ 1 กำหนดให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นรายเดือน แต่ไม่ชำระจึงถือเป็นเงินค้างจ่าย ซึ่งมีอายุความ 5 ปี ตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (4) ได้บัญญัติไว้แล้ว ค่าปรับและเงินเพิ่มอันเกิดจากการไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นหนี้อุปกรณ์ของค่าใช้จ่ายส่วนกลางจึงมีอายุความ 5 ปี เช่นเดียวกับหนี้ประธาน มิใช่เป็นกรณีที่ ป.พ.พ. หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติอายุความไว้อันจะต้องนำอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 มาใช้บังคับแต่อย่างใด
โดยคุณ Su 9 มิ.ย. 2561, 10:13

ความคิดเห็นที่ 6

รบกวนถามน้ะคะ ใบปลอดหนี้ ใครเป็นผู้ตั้งราคาคะ?

โดยคุณ สุภา มายเอ็นบวร์ก 25 เม.ย. 2561, 13:20

ตอบความคิดเห็นที่ 6

แนะนำให้โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 มิ.ย. 2561, 16:37

ความคิดเห็นที่ 5

 สรุปแล้ว ถ้ามีหนี้ค้างจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรนิติบุคคล (จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง) จะมีอายุความกี่ปีกันแน่คะ เห็นทนายบอกว่า 5 ปี แต่ทนายบางคน บอกว่า 10 ปี ตกลงแล้วมีอายุความกี่ปีกันแน่คะ 

โดยคุณ สมศรี 20 มี.ค. 2560, 18:45

ความคิดเห็นที่ 4

 โห ข้อมูลแน่น ขอมคุณมากครับ

โดยคุณ 14 ก.พ. 2560, 22:05

ความคิดเห็นที่ 3

 ถ้าในกรณีเปนหมู่บ้านจัดสรรคแล้วเราไม่จ่ายค่าส่วนกลาง. จนนิติฟ้อง จนถึงมีหมายจากกรมบังคับคดี ยึดทรัพยบ้านเราขายทอดตลาดเราสามารถทำอย่่างไรได้บ้างคาะ

โดยคุณ นะโม 15 มี.ค. 2559, 21:10

ความคิดเห็นที่ 2

 คุณ Pa เข้าใจถูกแล้วครับ หนี้ค่าส่วนกลางนั้นมีอายุความ 5 ปี ตามมาตรา 193/33 (4) ครับ ตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา ผมว่าเขาน่าจะให้ความเห็นคลาดเคลื่อนครับ 

โดยคุณ ทนายเปา 2 ธ.ค. 2558, 08:08

ความคิดเห็นที่ 1

ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายส่วนกลาง อายุความ 5 ปีไม่ใช่เหรอค่ะ

ฎีกา 8712/2554 โจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18 (เดิม) และมีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน แต่จำเลยผิดนัด ค่าใช้จ่ายส่วนกลางจึงมิใช่สินจ้างที่จะได้แก่โจทก์ กรณีเป็นเรื่องที่โจทก์เรียกเงินค้างจ่ายที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 (4) ซึ่งมีอายุความ 5 ปี

โดยคุณ Pa 9 พ.ย. 2558, 16:39

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ิอายุความครบ 5 ปี เริ่มน้บจากวันที่ค้าง  หรือ นับจากที่เริ่มมีคดีความค่ะ


โดยคุณ พัทธนันท์ 12 ม.ค. 2561, 10:28

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ผมรบกวนขอคำพิพากษาเต็มได้ไหมครับ  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง   ขอคุณครับ

โดยคุณ นายปิยะณัฐ อนุศาสน์ 18 ต.ค. 2560, 19:01

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก