บิดาไม่ได้รับรองบุตร สามารถร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกได้หรือไม่|บิดาไม่ได้รับรองบุตร สามารถร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

บิดาไม่ได้รับรองบุตร สามารถร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บิดาไม่ได้รับรองบุตร สามารถร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

สวัสดีครับ ผมอยากถามว่า ถ้าบิดาตายแล้ว แม่ของผมที่จดทะเบียนสมรสกับพ่อ

บทความวันที่ 11 พ.ย. 2558, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10824 ครั้ง


บิดาไม่ได้รับรองบุตร สามารถร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

            สวัสดีครับ ผมอยากถามว่า ถ้าบิดาตายแล้ว แม่ของผมที่จดทะเบียนสมรสกับพ่อของผมจะเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือเปล่าครับ และพี่ชายของผมที่เป็นพี่ชายต่างมารดาที่มีใบสูติบัตรนั้น ระบุชื่อบิดาเป็นชื่อพ่อของผม คือพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แต่พ่อผมไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรจะมีสิทธ์เรียกร้องหรือคัดค้านในการจะขอรับมรดกหรือเปล่าครับ คือแม่ของพี่ชายเลิกกับพ่อผมหลายปีแล้ว แม่ของพี่ชายก็เสียชีวิตแล้วด้วยครับ

คำแนะนำสำนักงานทนายความทนายคลายทุกข์

           1.มารดาเป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นทายาทโดยธรรมของบิดามีสิทธิร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629 วรรคสอง, 1713
          2.พี่ชายต่างมารดาเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รังรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็มีสิทธิเรียกร้องหรือคัดค้านในคดีมรดกได้ตามมาตรา 1627, 1713
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก