ปฏิทินการอบรมสัมมนา ปี 2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม)|ปฏิทินการอบรมสัมมนา ปี 2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ปฏิทินการอบรมสัมมนา ปี 2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปฏิทินการอบรมสัมมนา ปี 2553 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ปฏิทินการฝึกอบรม/วิทยากรฝึกอบรม ของ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 19 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11002 ครั้ง


ลำดับ วันที่ เดือน สถานที่ หัวข้อสัมมนา/หลักสูตร
24 2 กรกฎาคม พรีเมียร์มาเก็ตติ้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ
25 8 กรกฎาคม Lao Telecom เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
26 9 กรกฎาคม Lao Telecom เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
27 16 กรกฎาคม decha & ibs training เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
28 17 กรกฎาคม decha & ibs training นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา
29 22 กรกฎาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
30 23 กรกฎาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
31 24 กรกฎาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
32 18 สิงหาคม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจาะลึกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
33 23 สิงหาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
34 24 สิงหาคม DTAC เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
35 26 สิงหาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
36 30 สิงหาคม Aeon เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
37 17 กันยายน Yamaha แนวปฎิบัติและกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่
38 18 กันยายน decha & ibs training เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
39 22 กันยายน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจาะลึกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
40 26 กันยายน ธนาคารกียรตินาคิน เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
41 29 กันยายน สภาหอการค้า เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
42 2 ตุลาคม decha & ibs training การสืบสวน-ฟ้องชู้ -ฟ้องหย่า-เรียกค่าทดแทน
43 16 ตุลาคม บริษัท กฎหมายชลินท์ธรและที่ปรึกษา เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
42 20 ตุลาคม ธนาคารธนชาต เทคนิคการติดตตามยึดรถ O/A รุ่น 1
43 30 ตุลาคม decha & ibs training กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
44 1 พฤศจิกายน โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ เทคนิคการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร
45 6 พฤศจิกายน เทรดคอลเลคชั่น ร่าง พรบ.การติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม
46 10 พฤศจิกายน ธนาคารธนชาต เทคนิคการติดตตามยึดรถ O/A รุ่น 2
47 17 พฤศจิกายน ธนาคารธนชาต เทคนิคการติดตตามยึดรถ O/A รุ่น 3
48 20 พฤศจิกายน decha & ibs training เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
49 27 พฤศจิกายน decha & ibs training นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา
50 29 พฤศจิกายน โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
51 30 พฤศจิกายน สมาคมการจัดการธุรกิจ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
52 2 ธันวาคม ธนาคารธนชาต เทคนิคการติดตตามยึดรถ O/A รุ่น 4
53 3 ธันวาคม บริษัทฮีโน่ นครสวรรค์ การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ
54 8 ธันวาคม บริษัท ซิงเกอร์ฯ เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
55 9 ธันวาคม บ.ฟาร์มาฮอฟ เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
56 15 ธันวาคม สมาคมการจัดการธุรกิจ กฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
57 17 ธันวาคม โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เทคนิคทวงหนี้และการเจรจาต่อรอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง ขอกำหนดการหลักสูตร/ใบเสนอราคา

เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2556

โดยคุณ ขอ กำหนดการหลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 18 มิ.ย. 2556, 15:07

ตอบความคิดเห็นที่ 8

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมที่คุณศุภานัน  02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 มิ.ย. 2556, 11:15

ความคิดเห็นที่ 7

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมที่คุณศุภานัน  02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 มิ.ย. 2556, 11:15

ความคิดเห็นที่ 6

อยากเข้าร่วมอบรมด้วยคะแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ทำยังไงได้มั่งคะ คิดว่าชอบงานด้านนี้คะ

โดยคุณ ปีติชา (สมาชิก) 28 พ.ย. 2553, 21:52

ตอบความคิดเห็นที่ 6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 30 พ.ย. 2553, 13:25

ความคิดเห็นที่ 5

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 30 พ.ย. 2553, 13:25

ความคิดเห็นที่ 4

ยังสมัครสัมมนา วันที่ 24 พ.ย.53ทันหรือเปล่าครับ ตอบด้วย

โดยคุณ วิเศษ 21 พ.ย. 2553, 10:27

ตอบความคิดเห็นที่ 4

ทันหลักสูตร 27 พ.ย. 53 เทคนิคการสืบทรัพย์บังคับคดีฯ สนใจติดต่อ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 พ.ย. 2553, 12:59

ความคิดเห็นที่ 3

ทันหลักสูตร 27 พ.ย. 53 เทคนิคการสืบทรัพย์บังคับคดีฯ สนใจติดต่อ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 พ.ย. 2553, 12:59

ความคิดเห็นที่ 2

กรณีมีการย้ายชื่อ เข้ามาอาศัยในบ้านของผู้อื่น เพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย

1) ไมได้เป็นญาติกับเจ้าบ้าน

2) ไม่ได้มาอยู่จริง

3)ย้ายเข้าบ้านเดียวกัน คราวละ 3-10 คน ในวันใกล้เคียงกัน ผู้ย้ายมาใช้นามสกุลเดียวกันก็ย้ายในวันเดียวกัน และอีกไม่กี่วันถัดมาก็มีการย้ายเข้าบ้านเดียวกันอีก

พฤติการณ์ทั้งหมดน่าเชื่อว่าเพื่อการมาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จึงขอสอบถามว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

สามารถฟ้องศาลได้หรือไม่ ฟ้องอย่างไร ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

โดยคุณ สุทธิณี วีระกูล (สมาชิก) 22 พ.ค. 2553, 19:39

ตอบความคิดเห็นที่ 2

- น่าจะนำหลักฐานดังกล่าวไปร้องเรียนที่กกต.จังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 มิ.ย. 2553, 15:12

ความคิดเห็นที่ 1

- น่าจะนำหลักฐานดังกล่าวไปร้องเรียนที่กกต.จังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 มิ.ย. 2553, 15:12

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก