WebBoard :เตือนภัย|การลงทุน forex

การลงทุน forex

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การลงทุน forex

  • 40
  • 0
  • post on 1 ธ.ค. 2562, 12:44
สวัสดีเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนนะครับ ตอนนี้
ปัญหาภัยการลงทุน forex นั้นดูจะมีผู้เสีย
หายออกมากันหลายเจ้าแล้วนะครับ ซึ้งต้อง
บอกว่ามาจากความโลภในการลงทุนล้วนๆ
เลยล่ะครับ เพราะถ้าเราคิดดีๆ มันไม่มีการ
ลงทุนไหนหรอกครับที่จะสามารถให้ผลตอบ
แทนได้ขนาดนี้นะครับ ใครที่มีการลงทุนใน
รูปแบบนี้อยู่ก็พยายามถอนตัวออกมานะครับ
โดยคุณ Thanos1997 (172.68.xxx.xxx) 1 ธ.ค. 2562, 12:44

แสดงความเห็น