WebBoard :กฎหมาย|ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโด)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโด)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโด)

  • 96
  • 1
  • post on 11 เม.ย. 2567, 14:34

สวัสดีค่ะ


สอบถามค่ะ กรณีดิฉันเป็นผู้เช่าค่ะ ได้เข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาล โดยมีนิติบุคคลคอนโดเป็นผู้ถูกร้อง มีคำถามดังนี้ค่ะ


1. หากสามารถทำข้อตกลงกันได้การทำสัญญาประนีประนอมยอมความทางฝั่งนิติบุคคลคอนโดต้องให้ใครเป็นผู้ลงนามในสัญญาเพื่อให้สัญญามีผลบังคับได้ตามกม.คะ? ถ้ามีลายเซ็นผู้จัดการนิติบุคคลลายเซ็นเดียวเพียงพอหรือไม่คะ? 


2. การลงนามในสัญญาเพื่อผูกพันนิติบุคคลคอนโดหรือการสั่งจ่ายเช็คโดยนิติบุคคลคอนโด ต้องมีตราประทับเหมือนบริษัทนิติบุคคลทั่วๆไปหรือไม่คะ?ขอบพระคุณมากค่ะ

โดยคุณ ิbcky (xxx) 11 เม.ย. 2567, 14:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผูัมีอำนาจ

 ตอบ1-2   การลงนามของผู้จัดการฯ ย่อมมีผลสมบูรณ์ เพราะเป็นตัวแทนนิติฯ  และควรมีตราประทับฯ  เพื่อป้องกันการโต้อย้งภายหลัง...การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ควรสอบถามเรื่องนี้ แก่เจ้าหน้าที่ฯหรือศาล ให้ชัดเจน จะปลอดภัยที่สุด...เมื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว  ควรให้ศาลพิพากษาคดีตามยอม จะดีที่สุด  ถ้ามีการบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  จะได้สามมารถบังคับคดีได้ (เช่นยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาด เพื่อใช้หนี้ตามคำพิพากษา) โดยไม่ต้องไปให้ศาลสั่งอีกรอบ  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 เม.ย. 2567, 15:38

แสดงความเห็น