WebBoard :กฎหมาย|หอพักค้างค่าไฟจนโดนตัด

หอพักค้างค่าไฟจนโดนตัด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หอพักค้างค่าไฟจนโดนตัด

  • 99
  • 1
  • post on 25 มี.ค. 2567, 20:13

สวัสดีค่ะ ขอรบกวนปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำค่ะ พอดีหนูอยู่เป็นหอพัก จ่ายค่าเช่าตรงตามที่หอพักกำหนด คือทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่เมื่อรอบบิลชำระเดือนมีนาคม ทางหอพักมีการเปลี่ยนวันชำระ จากวันที่ 5 เป็นวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยไม่มีการแจ้ง หรือติดประกาศให้ลูกบ้านทรายล่วงหน้า ซึ่งได้มีการท้วงติงไปทางไลน์เจ้าของหอพัก แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ต่อมาเมื่อวันที่ 20มีนาคม เวลาประมาณ 10.00 น. ไฟที่หอเกิดดับ ประมาณ 10.15 ผู้เช่ารายอื่นได้มีการทักไปสอบถามคนดูแลหอถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้เช่ารายนั้นทำงานแบบ wfh  ต่อมาเวลา 10.23น. คนดูแลหอได้ไลน์แจ้งลูกบ้านว่า เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง สามารถใช้ได้ตอนไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  หลังจากนั้น เวลา 12.04น. ได้มีการทักไปหาคนดูแลอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จนกระทั้งเวลา 17.30น. ผู้ดูแลแจ้งว่า จะสามารถใช้ไฟได้ไม่เกิน 18.00 น. ซึ่งจากคำถามที่ถามไปก็ยังไม่ได้รับคำตอบ เลยมีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการไฟฟ้ามาตัดไฟ เพราะเนื่องจากเคยเห็นเอกสารเตือนตัดไฟ จึงได้มีการติดต่อการไฟฟ้าเพื่อสอบถามข้อมูล จนได้ความว่า หอพักมีการค้างค่าไฟเป็นจำนวน 3 เดือน การไฟฟ้าเลยมาตัดไฟ หลังจากวางสายจึงได้ติดต่อทางเจ้าของหอเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่ทางเจ้าของหอบ่ายเบี่ยงที่จะคุย ให้ไปคุยกับคนดูแลแทน และพูดได้แค่ว่าขอโทษ จากนั้นเวลา 20.39น. คนดูแลหอแจ้งไลน์ลูกบ้านว่า ไฟจะสามารถใช้งานได้ตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการโทรไปสอบถามกับเจ้าของหออีกครั้ง ได้ความว่า เป็นการสื่อสารที่ผิด แต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แต่ทางหอจะรับผิดชอบด้วยการลดให้ 100 บาท  ซึ่งหลังจากนั้นเวลา 21.51น. คนดูแลหอแจ้งว่าการไฟฟ้ากำลังเข้ามาดำเนินการ และเวลา 22.43น. แจ้งว่า ไฟฟ้าสามารถใช้ได้แล้ว ซึ่งถ้านับเวลาชั่วโมงที่ไฟดับไป เป็นเวลารวม 12 ชม. สิ่งที่ได้รับจากความเสียหานครั้งนี้คือ ของสดในตู้เย็นเน่าเสีย  ซึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เจ้าของหออ้างว่าจะชดเชยให้ 


เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ

โดยคุณ Sudarat Wo. (1.46.xxx.xxx) 25 มี.ค. 2567, 20:13

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

หอพักถูกตัดไฟ

         ผลที่ตามมาคือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียหาย และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ปกติสุขของผู้เช่า ถือว่าเจ้าของหอพัก  จงใจหรือประมาทเลินเล่อ เพราะเจ้าของหอพัก หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องชำระบิลค่าไฟฟ้า ให้ตรงตามเวลานัด  การไม่ชำระค่าไฟฟ้าให้ถูกต้อง  ไม่น่าจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเมื่อประกอบการในการเปิดหอพัก ต้องเตรียมการให้เรื่องนี้ ให้พร้อม ที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะเป็นการอาชีพที่ตนต้องรับผิดชอบ เมื่อการตัดไฟฯ ทำให้เกิดความเสียหายฯ ผู้เช่า จึงเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้....แต่...เป็นความรับผิดทางแพ่ง  ก็ต้องใช้การเจรจาเรียกร้องค่าเสียหาย เขาก็แย้มมาแล้วว่าจะลดค่าเช่าให้ 100  บาท ถ้าตกลงกันไม่ได้  ก็ต้องร้อง สคบ. (1166) ให้ช่วยเหลือ  แต่ถ้าสามารถอดทนได้  ก็ปล่อยไปเถิด เพราะการมีคดีความ  ย่อมเกิดความเดือดร้อน วิตกกังวลทั้งสองฝ่าย มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชีวิตคงไม่เป็นปกติสุข.. ผลสรุป ก็คงได้รับการชดเชยไม่มากมายอะไร น่าจะไม่คุ้ม  ด้วยความปรารถนาดีครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 มี.ค. 2567, 08:34

แสดงความเห็น