WebBoard :กฎหมาย|การตั้งฟาร์มหมู

การตั้งฟาร์มหมู

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การตั้งฟาร์มหมู

  • 136
  • 3
  • post on 21 ส.ค. 2566, 10:57

คือที่หมู่บ้านผมมีการสร้างฟาร์มหมูของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งขึ้นหลายฟาร์มคือประมาน20-30ฟาร์มในตำบลเดียวกัน อยากสอบถามว่าไม่มีกฏหมายควบคุมจำนวนฟาร์ามใช่ไหมครับ  ขอบคุณครับ

โดยคุณ Sukit (xxx) 21 ส.ค. 2566, 10:57

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

nice blog! its interesting. thank you for sharing.

 
โดยคุณ OKBet 30 ส.ค. 2566, 15:41

ความคิดเห็นที่ 2

ใช่ครับเป็นเช่นนั้นจริงๆและคนที่ทำฟาร์มหมูก็มีแต่กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,สท.,อบต,นายกเทศมนตรีไปจนถึงเครือญาติคนละฟาร์มสองฟาร์มขึ้นเป็นป่าเห็ด ซึ่งเรียกได้ว่าผู้มีอิทธิพลก็ว่่าได้ครับ

โดยคุณ Sukit 22 ส.ค. 2566, 12:46

ความคิดเห็นที่ 1

การตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (หมู ไก่)


    ก็ยังมีกฎหมายควบคุมดูแลในเรื่องนี้อยู่  ได้แก่  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

  และมีกฎหมายแม่บท  คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ม.420  (การละเมิด) คือ ถ้าการทำฟาร์มฯ มีการปล่อยปละละเลยให้เกิดมลพิษแก่ชุมชน  ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ฟ้องร้องให้ยุติการกระทำ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

    เท่าที่พบเห็นในสภาพที่แท้จริง   ผู้ประกอบการ มักจะใช้วิธี ทำประชาคมคือเรียกประชุมมวลชน ในหมู่บ้านและตำบลที่จะสร้างฟาร์ม  มวลชนก็ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /สมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อบต.และเทศบาล) และประชาชนบางส่วน(ที่เลือกสรรแล้ว) สาระสำคัญคือ มวลชนที่เข้าประชุมต่างมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างฟา่ร์มได้ ทุกคนลงลายมือชื่อในเอกสาร ให้ความยินยอมให้สร้างฟาร์ม ตามเอกสารที่เตรียมการณ์ไว้อย่างพร้อมมูล ทำไมเรื่องจึงง่ายดายปานนั้น  เพราะมีอะไร มาดลใจให้พวกเขาเห็นดีเห็นงาม      คงไม่ต้องบอกน่าจะพอเดาได้  ผู้ประกอบการก็นำเอกสารที่ทำประชาคม(ที่ผ่าน..)         ไปอ้าง หน่วยงานของราชการ..อ้างกับสถา่บันการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจนี้ มีทุนเป็น ร้อยล้าน พันล้านบาท จึงมีเดิมพันที่สูงมาก คนเดือดร้อน ก็คือประชาชนส่วนใหญ่ แต่เสียงของพวกเบามากๆ เพราะคำว่า ผ่านประชาชนแล้ว กลบเสียงและความเดือดร้อนของพวกเขาหมดสิ้น  จากที่เคยพบในสถานที่จริง  วัวควายของชาวบ้านไม่สามารถไปและเล็มหญ้า  ตามบริเวณใกล้เคียงฟาร์มได้  เพราะฝูงแมลงวันเป็นหมื่นเป็นแสนตัว  มาตอมสัตว์เลี้ยงให้ต้องเผ่นหนี  กลิ่นเหม็นส่งไปไกลเป็นกิโลฯ  คนเดือดร้อนไปทั่ว แหล่งน้ำที่เคยใช้มาแต่ปู่ย่าตายายกลายเป็นน้ำเนาเสีย แต่ก็ได้แต่เพียงรำพึงพัน มองหน้ากันแบบหมดอาลัยในชีวิต ถ้าคิดจะฟ้องร้องฐานละเมิด  คนจนๆที่ไหนจะไปกล้าเสี่ยง เพราะอิทธิมืดมันมีอยู่จริง  ก็เข้าใจหัวอกผู้ถาม  จึงตอบไปตามประสบการณ์และที่เห็นจริง ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ส.ค. 2566, 12:28

แสดงความเห็น