WebBoard :กฎหมาย|คดีครอบครองยาบ้า20เม็ด

คดีครอบครองยาบ้า20เม็ด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

คดีครอบครองยาบ้า20เม็ด

  • 33
  • 1
  • post on 10 ม.ค. 2566, 02:22

โดนจับยาบ้า20เม็ด ไม่มีการล่อซื้อ ไม่มีพฤติกรรมจำหน่าย ซื้อมาไว้เพื่อเสพ เคยมีประวัติขับเสพ โทษจะหนักไหมครับ

โดยคุณ นที ประเสริฐอุทัยศรี (183.88.xxx.xxx) 10 ม.ค. 2566, 02:22

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ยาเสพติด


  ถ้ามีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดประเท 1 (เฮโรอีน (ยาบ้า) มีปริมาณ คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ตั้งแต่  375 มิลลิกรัมขึ้นไปฯ(จำนวน 20 เม็ดต้องมีการตรวจพิสูจน์ว่า มีสารบริสุทธิ์เท่าไร)มีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทฯ ( ม.67 พรบ.ยาเสพติดฯ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560)

  กฎหมายที่แก้ไขใหม่  "ให้สันนิษฐานว่า...(ผลิต  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง)  เดิม ใช้คำว่า "ให้ถือว่า"...(ผลิต  ส่งออก หรือ ครอบครอง) ดังนั้นตามกฎหมายแก้ไขใหม่ ก็เปิดโอกาสให้จำเลยนำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้ได้ว่า  ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

  ควรสอบถาม ร้อยเวรเจ้าของคดีว่า ถูกตั้งข้อหาใด  (เช่น ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครอง) เพราะแต่ละข้อหามีโทษที่แตกต่างกัน

  การล่อซื้อ เป็นวิธีการรวบรมพยานหลักฐาน ของ ปปส.หรือตำรวจ คือมีการ ถ่ายสำเนาธนบัตรที่ล่อซื้อไว้ เพื่อปิดปากจำเลย หรือผู้ถูกกล่าวหา  ไม่ให้ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด ทำนองจับได้คาหนังคาเขา...แม้ไม่มีการล่อซื้อ  แต่ถ้าตำตรวจ มีการบันทึกขั้นตอนการจับกุมไว้โดยละเอียด ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนได้  ดังนั้นถ้าจะต่อสู้คดี  ควรมีทนายความช่วยเหลืออย่างจริงจัง....แต่ถ้ากระทำความผิดจริง ควรรับสารภาพแต่แรก (ในชั้นตำรวจ  อัยการ  และศาล) จะได้รับความปรานีจากศาลให้ลงโทษน้อยลงได้ แต่ถ้าต่อสู้คดี และจำนนด้วยหลักฐาน  คงไม่ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษ ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 ม.ค. 2566, 08:52

แสดงความเห็น