WebBoard :กฎหมาย|รถชน

รถชน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

รถชน

  • 314
  • 2
  • post on 12 ต.ค. 2565, 22:22

สวัสดีค่ะ 


หนูขายของตลาดนัดในพื้นที่ขายตลาดทั่วไป เป็นลานกว้างๆ จะมักมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มักจะขับลัดผ่านเสมอค่ะ


จังหวะที่หนูกำลังเก็บร้าน ปล่อยผ้าใบ เชือกของผ้าใบก็ปล่อยต่ำลง มอเตอร์ไซค์ก็ขับผ่านร้านด้วยความเร็วมาก 

และเกี่ยวเชือกผ้าใบ


ทำให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์ ล้ม บาดเจ็บเลือดออกที่ศีรษะ แต่ยังมีสติอยู่ค่ะ


หนูโทรเรียกรถพยาบาล และส่งคนเจ็บขึ้นรถ 


ขออนุญาตสอบถามว่า กรณีนี้คนขับ เค้าขับมาในพื้นที่ตลาดนัด คนขับผิดคนเดียว หรือผิดร่วมคะ


ขอบพระคุณค่ะ

โดยคุณ Kapukluk (49.228.xxx.xxx) 12 ต.ค. 2565, 22:22

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ Kapukluk 13 ต.ค. 2565, 10:46

ความคิดเห็นที่ 1

อุบัติเหตุ

  ตามข้อเท็จจริง ภายในบริเวณตลาด  รถชนิดต่างๆไม่ควรมีการใช้รถในบริเวณนี้ เพราะไม่ใช่ทางสาธารณะ ที่บุคคลทั่วไปที่จะสามารถใช้ในการเดินรถได้  .... แต่ก็มักพบเห็นกันอยู่เสมอที่มีการขับรถไปมา  เพื่อส่งสินค้าบ้าง  หรือเพื่อไปจับจ่ายสินค้าบ้าง  ผู้ใช้รถในบริเวณเหล่านี้   ต้องยอมเสี่ยงภัยเอาเอง  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องรับผิดเพียงผู้เียว  เพราะเป็นการประมาทเลินเล่อ  เป็นการละเมิดอย่างชัดเจน...คุณก็ทำถูกต้องแล้วที่เรียกรถพยาบาล เพื่อดูแลคนเจ็บ อาจจะมีการเยียวแก่คนเจ็บตามสมควร  ในเรื่องมนุษยธรรม  แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ผิด  เพราะเราไม่ได้จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ อยู่ในระหว่างเก็บข้าวของ จึงไม่ต้องรับผิด...ถ้ามีการเรียกร้องค่าเสียหาย   ถ้าไม่มากมายก็จ่ายไปเพื่อฟาดเคระห์   แต่ถ้ามาเรียกร้องกันมากมาย  ก็จำเป็นต้องนำข้อกฎหมายมาต่อสู้ว่า  เราไม่ได้ จง ใจ หรือไม่ด้ประมาทเลินเล่อ ตาม ปพพ. ม.420  จึงไม่ต้องรับผิด ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 ต.ค. 2565, 09:06

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด