สัญญากันว่าหากลูกไม่ได้ทำงานต่างประเทศจะชดใช้หนี้ให้โดยการทำเป็นสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้|สัญญากันว่าหากลูกไม่ได้ทำงานต่างประเทศจะชดใช้หนี้ให้โดยการทำเป็นสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้

สัญญากันว่าหากลูกไม่ได้ทำงานต่างประเทศจะชดใช้หนี้ให้โดยการทำเป็นสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญากันว่าหากลูกไม่ได้ทำงานต่างประเทศจะชดใช้หนี้ให้โดยการทำเป็นสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1557/2524

บทความวันที่ 27 ก.พ. 2567, 11:10

มีผู้อ่านทั้งหมด 843 ครั้ง


สัญญากันว่าหากลูกไม่ได้ทำงานต่างประเทศจะชดใช้หนี้ให้โดยการทำเป็นสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1557/2524

    จำเลยยอมตกลงว่าจะใช้เงินที่โจทก์เสียไปคืนให้แก่โจทก์ หากบุตรโจทก์ไม่ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศตามที่จำเลยชักนำ โดยจำเลยยอมทำสัญญากู้ให้โจทก์ไว้เพื่อเป็นหลักประกัน เมื่อบริษัทจัดหางานไม่สามารถส่งบุตรโจทก์ไปทำงานต่างประเทศได้ จำเลยก็ต้องรับผิดใช้หนี้ให้โจทก์ตามที่ตกลงทำสัญญากู้ไว้ จะอ้างว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกันหาได้ไม่
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก