ได้ทรัพย์สินมาก่อนเป็นพระแล้วตายในระหว่างเป็นพระ ทรัพย์สินนั้นไม่ตกแก่วัด|ได้ทรัพย์สินมาก่อนเป็นพระแล้วตายในระหว่างเป็นพระ ทรัพย์สินนั้นไม่ตกแก่วัด

ได้ทรัพย์สินมาก่อนเป็นพระแล้วตายในระหว่างเป็นพระ ทรัพย์สินนั้นไม่ตกแก่วัด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ได้ทรัพย์สินมาก่อนเป็นพระแล้วตายในระหว่างเป็นพระ ทรัพย์สินนั้นไม่ตกแก่วัด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2536

บทความวันที่ 30 ม.ค. 2567, 10:15

มีผู้อ่านทั้งหมด 314 ครั้ง


ได้ทรัพย์สินมาก่อนเป็นพระแล้วตายในระหว่างเป็นพระ ทรัพย์สินนั้นไม่ตกแก่วัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2536

             การที่ ช. เช่าซื้อที่พิพาทและชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนก่อนบวชเป็นพระภิกษุ แต่ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่พิพาทให้ขณะ ช. บวชเป็นพระภิกษุนั้น ต้องถือว่า ช. ได้ที่พิพาทมาแล้วก่อนที่จะบวช เพราะการจดทะเบียนการได้มาภายหลังเป็นเพียงทำให้การได้มาสมบูรณ์ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรคแรกเท่านั้น แม้ ช. จะถึงแก่กรรมในระหว่างที่อยู่ในสมณะเพศ ที่พิพาทก็ไม่ตกเป็นสมบัติของวัดตามมาตรา 1623
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก