พระภิกษุสามารถใช้สิทธิทางศาลได้|พระภิกษุสามารถใช้สิทธิทางศาลได้

พระภิกษุสามารถใช้สิทธิทางศาลได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

พระภิกษุสามารถใช้สิทธิทางศาลได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2535 

บทความวันที่ 30 ม.ค. 2567, 10:15

มีผู้อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง


พระภิกษุสามารถใช้สิทธิทางศาลได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2535 

             โจทก์ฟ้องว่าหลังจาก ห. ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกที่พิพาท และร่วมกันครอบครองโดยมิได้แบ่งแยก ต่อมาโจทก์ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุและ ล.ตาย จำเลยซึ่งเป็นบุตรของ ล. ไปขอออก น.ส. 3 ก. เป็นของตนฝ่ายเดียว ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยแบ่งที่พิพาทให้ เป็นกรณีโจทก์ฟ้องในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของรวมมิใช่ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1622 เพราะเมื่อ ห. ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกมาแล้วที่พิพาทจึงมิใช่มรดกของ ห. อีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และ ล. เมื่อจำเลยไม่ยอมแบ่งที่พิพาทให้โจทก์ ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ในกรณีเช่นนี้โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุก็ไม่มีกฎหมายห้ามฟ้อง
#ปรึกษาคดี โทร. 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161, 02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก