ให้กู้เงินโดยมีที่ดินเป็นประกัน เจ้าหนี้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้าในการโอนที่ดินกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทันทีโดยไม่ฟ้องศาล เป็นโมฆะ|ให้กู้เงินโดยมีที่ดินเป็นประกัน เจ้าหนี้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้าในการโอนที่ดินกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทันทีโดยไม่ฟ้องศาล เป็นโมฆะ

ให้กู้เงินโดยมีที่ดินเป็นประกัน เจ้าหนี้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้าในการโอนที่ดินกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทันทีโดยไม่ฟ้องศาล เป็นโมฆะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ให้กู้เงินโดยมีที่ดินเป็นประกัน เจ้าหนี้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้าในการโอนที่ดินกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทันทีโดยไม่ฟ้องศาล เป็นโมฆะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3613/2564 

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2566, 10:39

มีผู้อ่านทั้งหมด 137 ครั้ง


ให้กู้เงินโดยมีที่ดินเป็นประกัน เจ้าหนี้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้าในการโอนที่ดินกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทันทีโดยไม่ฟ้องศาล เป็นโมฆะ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3613/2564 

            โจทก์กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 โดยจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันและในวันทำสัญญาจำนองจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจล่วงหน้า มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทชำระหนี้จำนอง และเมื่อโจทก์ผิดนัดชำระหนี้แล้ว จำเลยที่ 1 นำหนังสือมอบอำนาจไปโอนที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้เสียเอง จึงไม่เป็นไปตามบัญญัติว่าด้วยการบังคับจำนองและเป็นผลให้ข้อตกลงที่แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 , 729 และ 735 ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 714/1 ไม่อาจใช้บังคับได้ในระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่อาจนำหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไปใช้เป็นหลักฐานในการโอนที่ดินพิพาทเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 ได้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:   

horse racing bet calculator

โดยคุณ horse racing sports betting 30 พ.ย. 2566, 16:13

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก