ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย จำเลยจึงต้องรับผิดในค่ากระแสไฟฟ้าด้ว|ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย จำเลยจึงต้องรับผิดในค่ากระแสไฟฟ้าด้ว

ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย จำเลยจึงต้องรับผิดในค่ากระแสไฟฟ้าด้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย จำเลยจึงต้องรับผิดในค่ากระแสไฟฟ้าด้ว

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2140/2566 

บทความวันที่ 13 พ.ย. 2566, 14:46

มีผู้อ่านทั้งหมด 217 ครั้ง


ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย จำเลยจึงต้องรับผิดในค่ากระแสไฟฟ้าด้วย    
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2140/2566 

             จำเลยฎีกาทำนองว่าโจทก์มีส่วนผิดในการตรวจรับงานติดตั้งมิเตอร์จากจำเลยร่วมตามสัญญาจ้างเหมาก็ดีโจทก์ละเลยไม่ตรวจสอบมิเตอร์เป็นระยะตามระเบียบของโจทก์ก็ดีศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกข้อบกพร่องของโจทก์ดังกล่าวมาวินิจฉัยให้โจทก์มีส่วนรับผิดชอบในค่าไฟฟ้าปรับปรุงตามฟ้องของโจทก์นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์และจำเลยพิพาทกันในมูลหนี้ซื้อขาย และโจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับปรุงรวมค่าภาษี ซึ่งเป็นการเรียกเอาราคาตามสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอื่นอันจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ว่าความเสียหายเกิดจากฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 223 ดังนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชำระเงินค่าไฟฟ้ารวมค่าภาษีแก่โจทก์ตามฟ้อง
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก