การบรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จต้องอธิบายในฟ้องว่าความจริงเป็นอย่างไร|การบรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จต้องอธิบายในฟ้องว่าความจริงเป็นอย่างไร

การบรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จต้องอธิบายในฟ้องว่าความจริงเป็นอย่างไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การบรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จต้องอธิบายในฟ้องว่าความจริงเป็นอย่างไร

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2566 

บทความวันที่ 13 พ.ย. 2566, 14:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 175 ครั้ง


การบรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จต้องอธิบายในฟ้องว่าความจริงเป็นอย่างไรความเท็จเป็นอย่างไรเสียโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรจึงจะเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2566 
             โจทก์บรรยายฟ้องในความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ว่าจำเลยนำข้อความอันเป็นเท็จไปแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเพื่อขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎรของผู้มีชื่อ แต่ข้อความเท็จจำเลยแจ้งว่าอย่างไรไม่ปรากฏ ถึงแม้โจทก์บรรยายฟ้องว่า ในการขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร จำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง แต่โจทก์มีหน้าที่ต้องบรรยายฟ้องด้วยว่าข้อความจริงที่จำเลยปกปิดไว้เป็นอย่างไร เหตุใดการปกปิดนั้นถือได้ว่าเป็นการแจ้งข้อความเท็จเป็นฟ้องที่ขาดข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ ต้องยกฟ้องตามมาตรา 161 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 4
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก